เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KS PULSE: ขนส่งชิ้นส่วนยานพาหนะผ่านทางเส้นทางเดียว 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) เป็นระบบการขนส่งที่อยู่บนพื้นฐานในรูปแบบของพาเลทสำหรับสายการประกอบที่ทำงานในแบบอัตโนมัติในการผลิตตัวถังรถ ด้วยการใช้งานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยมาก ระบบจะแสดงให้เห็นด้วยคุณลักษณะที่มีความไวต่อความผิดพลาดต่ำและยังทำงานด้วยความเร็วที่สูงมาก


KS PULSE จะช่วยให้มีความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของขั้นตอนการทำงานในการผลิตตัวถังรถ องค์ประกอบหลักของระบบการขนส่งคือ แชสซี ซึ่งจะทำการขนส่งด้วยความช่วยเหลือของตัวไถลที่แตกต่างกันไปที่ในแต่ละส่วนประกอบของตัวถังรถผ่านทางสายการประกอบ ตัวไถลนี้สามารถเปลี่ยนแทนที่ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ขับเคลื่อนกับรุ่นหลาย ๆ รุ่นได้ แชสซีจะถูกเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ซิงโครเชิงเส้นผ่านสถานีกระบวนการของโรงงาน 

KS PULSE ทำงานเช่นนี้

แชสซีจะถูกขนส่งโดย เทคโนโลยีมอเตอร์ซิงโครเชิงเส้น รวดเร็งและแม่นยำผ่านไปตามสายการผลิต ด้วยส่วนประกอบ PULSE อื่น ๆ เช่น โต๊ะหมุนหรือบัฟเฟอร์จากระบบ PULSE จะมีการสร้าวงจรทั้งหมดขึ้นมา

สำหรับการจัดวางตำแหน่งอย่างแม่นยำขนาด บวก ลบ 0.1 มิลลิเมตร ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติมใด ๆ การเคลื่อนตัวออกของในแต่ละสถานีอีกทั้งการป้องกันการชนกันของแชสซีได้มีการรวมเอาไว้ในซอฟต์แวร์ PULSE 

บนแชสซีสามารถใส่ตัวไถลต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความหลากหลายของรุ่นเกิดขึ้น

PULSE จะมีการนำเสนอความเป็นไปได้ในการผลิตต่าง ๆ ซึ่งโรงงานของคุณจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการผลิตที่เฉาะเจาะจงของคุณ

KS PULSE: ตัวอย่างของโครงสร้าง

ข้อได้เปรียบของ KS PULSE

  • ผลผลิตสูง: KS PULSE จะสร้างความประทับใจด้วยความเร็วสูง และซึ่งจะมีเวลาที่หยุดการทำงานที่น้อย
  • ความยืดหยุ่นสูง: ความสามารถในการเปลี่ยนแทนที่ได้ตามใจชอบของพาเลทสำหรับหลาย ๆ รุ่นรถยนต์
  • ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำ: PULSE เกือบไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้ความเป็นไปได้ในการหยุดการทำงานมีต่ำ นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ทำการเปลี่ยนแทนที่ส่วนประกอบที่น้อยได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ