เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KS TurnFlex: ความรวดเร็วในการผลิตตัวถังรถ

KS TurnFlex จะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยโต๊ะหมุนของมันคุณจะสามารถใช้งานครื่องมือรูปทรงเรขาคณิตได้ถึงเสี่เครื่อง ซึ่งคุณจะสามารถทำงานที่ผนังด้านข้างและพื้นรถของรุ่นรถยนต์ต่าง ๆ ที่สถานีกลางได้ภายในระยะเวลาที่สั้นมาก


KS TurnFlex จะช่วยให้โรงงานการผลิตในการผลิตตัวถังรถ มีขั้นตอนการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นของประเภทที่สูง โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะประกอบด้วยโต๊ะหมุนหนึ่งโต๊ะที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับเครื่องมือได้ถึงสี่เครื่องมือและอีกหนึ่งเวิร์คสเตชั่นในตำแหน่งถัดไป ที่ "โต๊ะทำงาน" ที่ตั้งเดี่ยวอยู่นี้ จะทำกระบวนการงานเชื่อมโดยหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานในกระบวนการ

KS TurnFlex ทำงานเช่นนี้

 • ตำแหน่งเริ่มต้นของ KS TurnFlex คือโต๊ะหมุนพร้อมกับพื้นที่สำหรับ เครื่องมือรูปทรงเรขาคณิตสี่เครื่อง บนรถเข็นที่แยกออกต่างหาก 
 • เครื่องมือจะอยู่บน KS TurnFlex โดยหุ่นยนต์ตัวแรกจะทำการป้อนชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้าไป 
 • เครื่องมือที่มีการโหลดแล้วจะเคลื่อนที่ผ่านทางระบบรางเข้าไปในสถานีการทำงานเพื่อตั้งจุดเรขาคณิต 
 • จากนั้นหุ่นยนต์ตัวที่สองจะนำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกไปสำหรับการทำงานในขั้นต่อไปที่ด้านบนของเครื่องมือ 
 • ในขณะเดียวกันรถเข็นเครื่องมือที่ว่างเปล่าจะเคลื่อนที่กลับไปยังโต๊ะหมุนและทำการโหลดชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
 • หลังจากเสร็จสิ้นจุดย้อนกลับอย่างสมบูรณ์แล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกดำเนินการแล้วจะถูกวางไว้ ด้วยกระบวนการที่ถูกดำเนินการคู่ขนานกันไปนี้จะช่วยให้สามารถ เริ่มต้นรอบถัดไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
   
ขั้นตอนการทำงานของ KS TurnFlex ในการแสดงผลเป็นแผนผัง

ข้อได้เปรียบของ KS TurnFlex

 • ง่ายต่อการใช้งาน: เครื่องมือรูปทรงเรขาคณิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ
 • ตรงตามการคาดการณ์ในอนาคต: เปลี่ยนเครื่องมือได้โดยไม่สลับซับซ้อนเพื่อที่จะทำการผลิตรุ่นใหม่ 
 • รวดเร็ว: การเแยกออกและเปลี่ยนเครื่องมือพร้อมกันจะเป็นการลดเวลาให้น้อยลงที่สุด