เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

บรรลุความต้องการได้มากขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ KS

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์จะเพิ่มพื้นที่ในการทำงานของหุ่นยนต์โดยขึ้นอยู่กับในแต่ละความต้องการที่ประมาณ 0.2 ไปจนถึง 2.50 เมตร และดังนั้นจึงช่วยให้สามารถเข้าถึงในบริเวณการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 


แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ KS เป็นการเพิ่มเติมที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ทุก ๆ หุ่นยนต์ ของ KR 16 ไปจนถึงหุ่นยนต์หนัก KUKA ในรุ่น KR 500. มันจะสามารถนำมาไว้บนทุก ๆ พื้นรอง ได้
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการใช้งานของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ KS อีกทั้งในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น สำหรับ
KUKA Coaster ในอุตสาหกรรมบันเทิง

ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ KS

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์จะแสดงให้เห็นด้วยข้อไ้ด้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็น:

  • ฐานที่มั่นคง: แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ KS จะถูกเรียกชื่อผ่านทาง Finite-Elemente-Methode (FEM) และดังนั้นสำหรับหุ่นยนต์ของเราจึงได้รับการอนุมัติจาก DIN ISO
  • เกือบไม่มีรูปทรงที่ทำการรบกวน: การจำกัดพื้นที่น้อยจากรูปแบบทรงกระบอก