เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การควบคุมหุ่นยนต์ต่าง ๆ

ด้วย เทคโนโลยีการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพสูงของ KUKA คุณจะสามารถใช้งานหุ่นยนต์และโรงงานการผลิตของคุณได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างฮาร์ดแวร์แบบแยกส่วนได้ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเปิดบนเครื่องพีซี จึงสามารถปรับชุดควบคุมให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะของระบบของคุณได้

นอกจากนี้ ยังจะมีการนำเสนอ ตัวเลือกในการเพิ่มขยายต่าง ๆเป็นจำนวนมากให้แก่คุณไว้ใช้งาน ซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถทำการปรับการควบคุมหุ่นยนต์ของคุณได้อย่างง่ายดายในการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินภารกิจในการผลิตที่ใหม่ทั้งหมด ให้เหมาะสมได้ จึงช่วยสร้างความยืดหยุ่นอยู่เสมอ ละช่วยให้การผลิตของคุณสามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา