เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA ระบบซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ KUKA คือ จุดหมุนของชุดควบคุมทั้งหมด ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติพิเศษหลักทั้งหมดในการขับเคลื่อนระบบหุ่นยนต์ โดยที่รวมการบริหารระบบข้อมูลและผู้ใช้ การวางแผนระบบรางหรือการบริหารจัดการ I/O ไว้ด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูงในการตั้งโปรแกรมรวมอยู่ในตัวด้วยเช่นกัน: ให้ใช้ Engineering Suite KUKA.WorkVisual เป็นสภาพแวดล้อมสากลในการตั้งโปรแกรม สำหรับการวางแผนโปรแกรมเซลล์การผลิตหรือเป็นหน่วยพื้นที่ผลิต (Shop Floor Unit) เพื่อครอบคลุมช่วงทั้งหมดในรอบอายุการใช้งานของโปรแกรม

เรามีซอฟต์แวร์ระบบในการวางแผนนวัตกรรมแอปพลิเคชั่นของหุ่นยนต์ด้วย KUKA Sunrise.OS ไว้ให้บริการคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ่นยนต์โครงสร้างน้ำหนักเบา อาทิเช่น KUKA LBR iiwa และกลุ่มผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ของ KUKA