เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.Gripper&SpotTech

ซอฟต์แวร์ KUKA.Gripper&SpotTech ช่วยให้่คุณลดระยะเวลาการทำงานและช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบหุ่นยนต์สามารถควบคุมเครื่องมือและมือจับให้ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานนั้น ๆ


ขอบเขตการใช้งานของซอฟต์แวร์

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 ช่วยให้ระบบหุ่นยนต์สามารถควบคุมและเฝ้าสังเกตเครื่องมือและมือจับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานนั้น ๆ ได้ ขอบเขตการใช้งานที่เป็นรูปธรรม คือ การขนถ่ายวัสดุ และการเชื่อมแบบจุดด้วยปืนเชื่อมระบบนิวเมติกส์ ภาระกิจในการขนถ่ายวัสดุด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA จะถูกตั้งโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

ฟังก์ชั่นการทำงานของ KUKA.Gripper&SpotTech 4.0

  • มือจับที่มีการกำหนดตั้งค่าอย่างอิสระ 16 แบบ
  • โปรแกรมการเชื่อมโลหะที่มีการกำหนดตั้งค่า 256 แบบ
  • มีการเฝ้าสังเกตเงื่อนไขของมือจับแบบคงที่และแบบไดนามิก
  • สัญลักษณ์ของมือจับที่ผู้ใช้กำหนดได้เองโดยไม่มีขีดจำกัด
  • งานในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำเป็นกิจวัตร ซึ่งตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ
  • อินเตอร์เฟสภาพกราฟิกควบคุมการทำงานพร้อมไฟควบคุม หน้าจอแสดงสถานะและระบบการปรับการทำงานให้เหมาะสมแบบออนไลน์
  • การปรับการทำงานให้เหมาะสมผ่าน WorkVisual 4.0 สำหรับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบน smartPad

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ Gripper&SpotTech 4.0

KUKA.GripperSpotTech 4.0 คือ ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ GripperSpotTech 3.x และมีฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงใช้งานไม่ได้กับเวอร์ชั่นก่อนหน้า

  • ฮาร์ดแวร์: ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C4
  • ซอฟต์แวร์: KUKA.System Software 8.3 หรือ 8.4, WorkVisual 4.0 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า