เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยานพาหนะที่มีการนำทางอย่างเป็นอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการนำทาง การควบคุม การจัดการ หรือการตรวจสอบ: โซลูชั่นระบบนำทางของเราจะครอบคลุมความต้องการทั้งหมดในส่วนของความคล่องตัว 


โซลูชั่นระบบนำทางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่เป็นอิสระ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่จะได้รับการสั่งงานของมันผ่านทาง WLAN มันจะ ปฏิบัติตามคำสั่งการเดินทางและคำสั่งการจัดการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบพอเพียง ในการนี้มันจะใช้อัลกอริทึมเพื่อทำการค้นหาตำแหน่ง วางแผนการเส้นทางของคุณ และนำการโหลดเข้ามา

ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ทั้งหมดของ KUKA สามารถติดตั้ง KUKA Navigation Solution ได้ ซึ่งจะทำให้มันมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว นอกจากนี้ โซลูชั่นระบบนำทางยังจะครอบคลุมระบบการจัดการขบวนอย่างเหมาะสม ด้วย อินเตอร์เฟซที่เข้ากันได้มันจะตรงกับเงื่อนไขล่าสุดของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ – ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Industrie 4.0 

 

โซลูชั่นระบบนำทางที่ชาญฉลาดของเราจะประกอบด้วย

  • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหนึ่งเครื่องซึ่งมีการติดตั้งในระบบขนส่งที่ไม่มีคนขับ อีกทั้งซอฟต์แวร์ระบบนำทางที่แท้จริง
  • ซอฟต์แวร์ที่ทำการบริหารจัดการยานพาหนะทั้งหมดและปรับการวางแผนการให้เข้ากัน

KUKA.NavigationSolution ทำงานแบบนี้

ด้วย KUKA.NavigationSolution จะทำให้สามารถทำขั้นตอนที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ได้

ข้อได้เปรียบของ KUKA.NavigationSolution

การควบคุมอย่างเป็นอิสระ

KUKA.NavigationSolution จะช่วยให้สามารถ ทำขั้นตอนที่เป็นอิสระ ของแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ได้ – โดยไม่มีอันตรายจากการชนกันและไม่มีความจำเป็นในการทำเครื่องหมายเทียม ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของ เลเซอร์สแกนเนอร์ความปลอดภัย และ เซ็นเซอร์ล้อ และจะสร้างแผนที่บริเวณโดยรอบด้วยความช่วยเหลือของ วิธีการ SLAM (Simultaneous Localization and Mapping / การจัดตำแหน่งและการทำแผนที่พร้อม ๆ กัน) ระบบจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระบบโลจิสติกส์แบบยืดหยุ่นเสมอ โดยการ ใช้งานช่องทางเสมือนจริง แพลตฟอร์มจะสามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดได้เท่านั้น

KUKA.NavigationSolution จะประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับการนำทางอย่างเป็นอิสระของยานพาหนะคันหนึ่ง 

การรวมเข้าของซอฟแวร์อย่างยืดหยุ่น

KUKA จะมีการนำเสนอการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่กับ Eclipse ซึ่งจะสามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยแอพพลิเคชันใน Java โมดูล Java API ที่มีอินเตอร์เฟสที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ จะช่วยให้สามารถผสานเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ ขบวนแพลตฟอร์มที่มีอยู่จะสามารถอัพเดทได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มอื่น ๆ สำหรับการเพิ่มเข้าไปในระบบที่มีอยู่หรือการนำออกไปอีกครั้งจากระบบที่มีอยู่

การจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำ

KUKA Navigation Solution จะมอบคุณลักษณะดังต่อไปนี้สำหรับการจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำของแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ:

  1. การวางตำแหน่งที่ละเอียด สำหรับการระบุตำแหน่งของรถอ้างอิงกับวัตถุหรือสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำ
  2. การวางตำแหน่งที่ละเอียด สำหรับการเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง
  3. การวางตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน โดยขึ้นอยู่กับ CAD การตรวจพบวัตถุ และการติดตาม เช่น การรับน้ำหนัก
เรียบง่าย, ระบบนำทางที่ขึ้นอยู่กับกราฟที่ใช้งานง่าย

ซอฟต์แวร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์

สามารถนำซอฟต์แวร์นำทางของ KUKA.NavigationSolution ที่ไม่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ไปใช้กับจลนศาสตร์แพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ด้วยสิ่งนี้จะช่วยให้ดำเนินการกับหลักการในการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด เช่น ในรถที่มีล้อแบบ Mechanum เช่นใน KUKA omniMove ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องได้ผ่านทาง อินเตอร์เฟสมาตรฐาน

ปรับขนาดได้อย่างเต็มที่, การตั้งค่าแบบโมดูลาร์

คุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น การตรวจจับและการติดตามวัตถุ อีกทั้ง การหาตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ จะช่วยในการวางแผนการแบบมีขั้นตอน