เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็ก

การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็กเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเชื่อมโดยใช้แรงกดด้วยอาร์กที่เคลื่อนที่โดยใช้แม่เหล็กภายใต้ก๊าซเฉื่อย ด้วยเทคโนโลยีนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อโปรไฟล์โพลงกับความหนาของผนังได้้ถึง 10 มิลลิเมตร ตัวอย่างเช่น สามารถเชื่อมเพลาเหล็กกล้าหรือข้อต่อเชื่อมสำหรับแกนได้ 


การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็ก: เทคโนโลยี

การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็กแบ่งได้เป็นสี่ระยะ:
  1. ระยะเริ่มต้น: ชิ้นส่วนที่จับยึดจะถูกนำมาที่หน้าสัมผัส จากนั้นจะเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าการเชื่อม
  2. การจุดไฟ: การเคลื่อนที่เพื่อยกที่กำหนดของิช้นส่วนจะจุดอาร์กขึ้น ซึ่งจะถูกหมุนโดยใช้สนามแม่เหล็กในการหมุน
  3. การป้อนความร้อน: อาร์กที่หมุนจะทำให้พื้นผิวการเชื่อมร้อนข้น ความเร็วในการหมุนและวงโครจรของอาร์กจะถูกควบคุมอย่างแม่นยำ เช่นเดียวกับการดำเนินการและปริมาณของพลังงานที่ป้อน
  4. ระยะบีดอัด: ในกระบวนการบีดอัด ชิ้นส่วนจะถูกเชื่อมซึ่งกันและกัน กำลังและความเร็วในการบีดอัดจะถูกกำหนดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมโดยใช้แรงกดคือคุณต้องใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมเหลวได้และส่วนประกอบมีหน้าตัดที่เป็นตาราง ความหนาของผนังเมื่อเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็กเท่ากับ 0.7 ถึง 10 มิลลิเมตร

การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็กอัตโนมัติ

 ในฐานะลูกค้าของ KUKA คุึณจะได้รับชุดที่เจาะจงผลิตของคุณสำหรับการเชื่อมโดยใช้แม่เหล็ก ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติบางส่วนที่มีแกนเชิงเส้นและแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ไปจนถึงโซลูชันที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์แบบ เรายังสนับสนุนการจำลองกระบวนการ 3 มิติด้วย เราจึงเพิ่มประสิทธิภาพได้ล่วงหน้าในแง่ของการดำเนินการผลิต การผสานรวมหุ่นยนต์ และการทำงานร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์

นอกจากนี้เรายังใส่ใจในประสิทธิภาพของพลังงานและทรัพยากร และเพิ่มความประหยัดตุ้นทุนให้กับการผลิตของคุณ

การเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็ก: ข้อได้เปรียบ

เทคโนโลยีการเชื่อมโดยใช้อาร์คแม่เหล็กมีมีจุดเด่นสามประการ:

  1. ลดต้นทุน: เมื่อเวลาในการหลอมลดลงอย่างมาก การหลอมโดยใช้แม่เหล็กจะไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเพิ่มเติม
  2. คุณภาพการเชื่อมที่สูงที่สุด: เทคโนโลยีมีคะแนนความล่าช้าต่ำและมีความสามารถในการทำซ้ำสูง
  3. ความปลอดภัยของกระบวนการ: โดยมีการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการที่ดี คุณจะสามารถควบุคมได้ตลอดเวลา
เรายินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็กในบริษัทของคุณ โปรดติดต่อเราและเราจะให้คำแนะนำแก่คุณ