เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติ

เรากำลังย้ายการผลิตชิ้นส่วนประกอบบ้านส่วนใหญ่ไปยังโรงงาน เนื่องจากการสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติ วิธีการสร้างแบบใหม่นี้ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และเปิดมุมมองใหม่เพื่อความยั่งยืนที่มากยิ่งขึ้น


ระบบอัตโนมัติคือ DNA ของเรา

KUKA เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์และโซลูชันวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตระบบผลิตและโซลูชันการผลิตแบบใช้หุ่นยนต์ที่ทั้งยืดหยุ่นและเป็นนวัตกรรมใหม่อีกด้วย ตั้งแต่เครื่องจักร ส่วนประกอบ หุ่นยนต์ และเซลล์หุ่นยนต์ ไปจนถึงสายการผลิตและการประกอบที่ซับซ้อน ประวัติบริษัทที่ยาวนานกว่า 100 ปีทำให้ KUKA กลายเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมที่คล่องตัวของระบบระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลมาโดยตลอด อีกทั้งยังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้อีกด้วย

KUKA จัดการกับกระบวนการและความท้าทายของอุตสาหกรรมก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีและได้สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านในภาคการก่อสร้างในโครงการวิจัยและพัฒนาของตนเอง เพื่อเสนอวิธีการก่อสร้างแบบโมดูลาร์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพแทนการก่อสร้างแบบเดิม เราจึงมุ่งเป้าหมายไปที่การขยายตัวในแนวดิ่งในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการสร้างบ้านอัตโนมัติในกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การวางศิลาฤกษ์ครั้งแรก การใช้วิทยาการหุ่นยนต์ ไปจนถึงการประกอบ 

KUKA ตอบโจทย์ความต้องการทั่วโลกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยา การสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติมอบโอกาสในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้างลงด้วย

การขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาระดับโลก

ค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นและบ้านที่ใครๆ หลายคนไม่สามารถซื้อได้ นี่คือสภาพที่เป็นอยู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ OECD หนึ่งในสามของประชากรโลกแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้จ่ายมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ไปกับค่าที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับในยุโรปและเยอรมนีที่สถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆ อยู่อาศัยราคาไม่แพงขาดแคลนในทุกภูมิภาคของยุโรป ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ประสบปัญหาด้านอุปทานและการจัดหาพนักงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน วิกฤตทั่วโลก ความขัดแย้งทั่วโลก ราคาที่สูงขึ้น และปัญหาในห่วงโซ่อุปทานยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง วิธีการสร้างแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้และจำเป็นต้องมีโซลูชันใหม่ๆ เข้ามา 


การเปลี่ยนวิธีการสร้างบ้านแบบโมดูลาร์ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเผชิญอยู่ได้

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติล้ำสมัยใหม่จาก KUKA ทำให้การก่อสร้างแบบโมดูลาร์มีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมและเปิดโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้


วิธีการก่อสร้างแบบโมดูลาร์อัตโนมัติ

 • สร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง

 • แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 • ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

 • เพิ่มคุณภาพด้วยการทดสอบโมดูลในโรงงาน

 • ระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง

 • ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น

การย้ายการผลิตไปยังโรงงานแห่งอนาคต

ศักยภาพของระบบอัตโนมัตินั้นยิ่งใหญ่มาก

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล และวิศวกรรมโรงงานทำให้เราสามารถถ่ายทอดความสามารถที่สั่งสมมาหลายทศวรรษในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นเสมือนกับพิมพ์เขียวสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ ‒ อดีต

  การริเริ่มสายพานประกอบในปี 1913 ช่วยลดเวลาในการผลิตรถยนต์ลงอย่างมาก
 • การสร้างบ้านแบบโมดูลาร์ ‒ ปัจจุบัน

  ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างบ้านแบบโมดูลาร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เป้าหมายนั้นชัดเจน: มีประสิทธิภาพและเวลาในการผลิตที่สั้นลง
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ ‒ ปัจจุบัน

  ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและทันสมัย หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าจะมีการผลิตรถยนต์เสร็จทุกๆ นาที ถึงแม้ว่ารถยนต์นั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นก็ตาม

สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมร่วมกับ KUKA และรับประโยชน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ


โรงงาน KUKA

เราสามารถสร้างและดำเนินการโรงงานใหม่สำหรับการสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจก่อสร้างของคุณได้

ความยืดหยุ่นในแนวคิด

วิธีการก่อสร้างแบบโมดูลาร์อัตโนมัตินั้นมีความยืดหยุ่น
KUKA ดำเนินโครงการโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ไม้หรือเล็ก

ผลผลิตสูงกับต้นทุนต่ำ

การก่อสร้างแบบโมดูลาร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยระบบของ KUKA ช่วยให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยมีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งส่งผลดีต่อที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง

เวลากำหนดงานเสร็จสั้นลง ต้นทุนทางการเงินต่ำ

เวลาก่อสร้างทั้งหมดลดลงประมาณ 40% ขึ้นอยู่กับโครงการ ในขณะเดียวกัน เวลาที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างก็ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกัน

ย้ายพื้นที่ก่อสร้างไปยังโรงงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ KUKA

มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น คุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ สภาพการทำงานที่ดีขึ้น และความยั่งยืนในสถานที่ก่อสร้าง โดยการใช้มาตรฐานพลังงานสูงสุดและใช้ทรัพยากรน้อยลง ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมการก่อสร้างแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญทางสังคม
 • สร้างโครง

  ส่วนรองรับโครงสำหรับผนัง เพดาน และพื้นสร้างขึ้นและใช้เป็นฐานสำหรับโมดูลทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐานสามารถทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้หรือเหล็ก หุ่นยนต์และการผสมผสานรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลรับประกันถึงประสิทธิภาพและคุณภาพระดับสูงตลอดทั้งกระบวนการผลิต
 • ผนังที่ประกอบจากโรงงาน

  ในขั้นตอนต่อไป โครงจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบโครงสร้างเสาและคาน ผลลัพธ์ที่ได้คือผนังและพื้นบุฉนวนทั้งหมด ซึ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาเบื้องต้น (MEP) เรียบร้อยแล้ว
 • คุณภาพได้มาตรฐาน

  แต่ละโมดูลอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้ก่อนส่งมอบและดำเนินการอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • รากฐาน

  ในขณะที่กำลังสร้างรากฐานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โมดูลต่างๆ จะถูกผลิตในโรงงานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ ซึ่งต่อมาจะต้องประกอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้นจึงจะสร้างบ้านให้เสร็จได้
 • การติดตั้ง

  โมดูลประกอบและติดตั้งโดยตรงที่ไซต์งาน กระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ซึ่งช่วยลดเวลาการก่อสร้างอาคารและการปล่อยเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมได้อย่างมาก
 • การก่อสร้างแบบโมดูลาร์

  วิธีการก่อสร้างแบบโมดูลาร์มีความยืดหยุ่นพอๆ กับการสร้างบ้านแบบเดิม แต่ลดเวลาการก่อสร้างอาคารได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์และส่งผลให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีการวางแผนอย่างมีเหตุผลและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างห้อง

  เช่นเดียวกับในการผลิตตัวถังรถยนต์ ตอนนี้ชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นเชื่อมต่อกันเป็นห้องและผลิตภัณฑ์ต่อมาก็รับรู้ได้จากรูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์เอง
 • ออกแบบห้อง

  ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือห้องน้ำ ห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น แต่ละโมดูลได้รับการติดตั้งและออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ใช้เวลาในการประกอบสั้นที่สุด
 • การก่อสร้างแบบเดิม

  ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงขาดแคลนในทุกภูมิภาคของยุโรป การสร้างบ้านแบบเดิมแค่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความท้าทายนี้ได้ จากข้อมูลของ OECD ผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับที่อยู่อาศัย เสียงเรียกร้องต่อโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
 • การจัดส่งวัสดุ

  วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงงานส่วนกลางสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ระยะทางในการจัดส่งลดลงและตัวเลือกวิธีการขนส่งดีขึ้น
 • การส่งมอบ

  โมดูลสำเร็จรูปจะส่งไปยังพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างทันเวลาสำหรับการประกอบขั้นสุดท้ายและเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ระหว่างทางไปยังจุดดังกล่าว

ข้อได้เปรียบด้านความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งอนาคต

เรากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ เช่น เวลาในการก่อสร้างสั้นลงถึง 70% โดยที่ต้นทุนทั้งหมดลดลงถึงหนึ่งในสี่ เนื่องจากมีการลดต้นทุนวัสดุและแรงงานในการผลิตอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิม ในขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดอีกด้วยและบ้านที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ KfW (KfW Efficiency House) ก็กลายเป็นมาตรฐานที่จับต้องได้อย่างแท้จริง ในแง่ต่างๆ การผลิตในโรงงานจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและไม่ขึ้นกับสภาพอากาศ เนื่องจากมีเพียงการประกอบขั้นสุดท้ายและการก่อสร้างรากฐานเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นในบริเวณอาคาร ระบบอัตโนมัติระดับสูงส่งผลในเชิงบวกต่อต้นทุน เวลา และความยั่งยืน เนื่องจากมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง บ้านที่สร้างแบบโมดูลาร์อัตโนมัติยังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่: อัตราการทำงานซ้ำที่ลดลงจาก 12% เหลือ 3%

 

คำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนของ KUKA

เราเข้าใจดีกว่าความยั่งยืนนั้นหมายถึงความรับผิดชอบและเป็นการดำเนินการของผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจในระยะยาว ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของเราที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันเราก็ช่วยสนับสนุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการกับทรัพยากรธรรมอย่างระมัดระวัง เราจะปฏิบัติตนอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราและรับผิดชอบต่อสังคมของเราอย่างจริงจัง องค์ประกอบหลักของกิจกรรมทางธุรกิจของเรายังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ตลอดเวลา การเคารพคุณค่าทางจริยธรรมพื้นฐาน และการปฏิบัติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA สำหรับการสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยและยืดหยุ่นช่วยให้สามารถผลิตภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและรับประกันถึงการควบคุมคุณภาพที่ต่อเนื่องและราบรื่น จึงส่งผลให้อัตราการทำงานซ้ำอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงหลักเดียวเท่านั้น แทนที่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเดิมที่ไร้สีสัน ซอฟต์แวร์อัจฉริยะกลับช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและความแตกต่างที่มีประสิทธิภาพสูง การประหยัดต้นทุนในการผลิตและการประกอบนั้นทำให้แม้แต่คนหนุ่มสาวก็สามารถเติมเต็มความฝันในการเป็นเจ้าของบ้านของตนเองได้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในระหว่างการวางแผนและการก่อสร้างได้

 

KUKA จะช่วยให้คุณสามารถสร้างบ้านแบบโมดูลาร์อัตโนมัติได้จากแหล่งเดียว ‒ ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • การก่อสร้างที่ยั่งยืนและประหยัดทรัพยากร

 • ห้องในเขตเมืองและชนบท

 • มาตรฐานการออกแบบระดับสูง

 • มาตรฐาน KfW และเทียบเท่า

 • อุปกรณ์ทางเทคนิคล้ำสมัย

 • สุขภาพและการดูแล

 • การศึกษาและสถาบันการศึกษา

 • อุตสาหกรรมโรงแรมและการร้านอาหาร

 • ที่อยู่อาศัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KUKA ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง