เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หมวดธุรกิจสุขภาพ

ความสามารถที่รวมกันสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการแพทย์

จากทางออกด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพในคลินิกที่มากขึ้น รวมไปถึงหุ่นยนต์ในห้องผ่าตัด - หุ่นยนต์ทางการแพทย์ KUKA Medical Robotics สร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคต

ร่วมกันกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง แผนก KUKA Medical Robotics ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ KUKA สำหรับความต้องการพิเศษของอุตสาหกรรมเทคนิคการแพทย์