การดูแลสุขภาพ อีกครั้งกับการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

KUKA และ Swisslog เป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ระบบอัตโนมัติและโลจิสติกส์สำหรับโรงพยาบาลมานานหลายทศวรรษ เราขอเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมซึ่งจะจัดการกับความท้าทายปัจจุบัน

Swisslog Healthcare: ระบบอัตโนมัติสำหรับการรักษาโรคและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แนวคิดระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะที่พัฒนาเพื่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ จะช่วยให้กระบวนการทำงานในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โซลูชั่นเฉพาะบุคคลจะช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนที่ทำเป็นกิจวัตรของเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพซึ่งใช้เวลามาก โซลูชั่นนี้จะทำให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

ในขณะเดียวกัน ระบบอัตโนมัติด้านการดูแลสุขภาพยังช่วยบรรเทาภาระทางร่างกายให้เจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ลงเหลือน้อยที่สุด อันเป็นปัจจัยสำคัญในการให้การดูแลรักษามีคุณภาพสูง

การวางแผนโรงพยาบาลแห่งอนาคตด้วย KUKA

KUKA และ Swisslog คือผู้นำระดับโลกในโซลูชั่นระบบอัตโนมัติด้านการดูแลสุขภาพ เรามีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพมานานกว่า 60 ปี และในระบบอัตโนมัติมานานกว่า 100 ปี

เราจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้กระบวนการทำงานในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดการยารักษาโรค การขนถ่ายวัสดุ การบริหารจัดการศูนย์ให้บริการ และการวิเคราะห์ข้อมูล หุ่นยนต์สำหรับการบรรจุและดูแลด้านการจ่ายยาจะผสานเข้ากับระบบขนส่งอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นเพื่อให้มีสวัสดิภาพและความปลอดภัย หุ่นยนต์จะเพิ่มประสิทธิภาพของลำดับการทำงาน ซึ่งจะลดต้นทุนด้านบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายรวม และให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่างในโรงพยาบาลเพื่ออนาคต

Robotisering in de zorg
KUKA ขอเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการดูแลสุขภาพ

การให้บริการแบบครบวงจรจาก KUKA

KUKA และ Swisslog จะช่วยให้คุณมีการบริการและโซลูชั่นที่หลากหลายได้จากแหล่งเดียว เราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่รวบรวมข้อดีต่าง ๆ ในสาขาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติในการขนส่ง การจัดการยารักษาโรค  คลังสินค้าและโลจิสติกส์เข้าไว้ด้วยกัน 

นวัตกรรมเทคโนโลยีของเราสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้ สามารถผสานเข้ากับลำดับการทำงานที่มีอยู่ และทำให้คุณกลายเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

เราจัดการกับความท้าทายระดับโลกในการดูแลสุขภาพด้วยโซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบองค์รวม ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิการทำงานและลดภาระของบุคลากรจากงานธุรการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงสามารถใส่ใจในเรื่องที่สำคัญได้ นั่นก็คือ ผู้ป่วย

สเตฟาน ซอนเดเร็กเกอร์ ซีอีโอ Swisslog Healthcare
เรามีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพมานานกว่า 60 ปี และในระบบอัตโนมัติมานานกว่า 100 ปี

KUKA Medical Robotics: โซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับภาคธุรกิจคลินิก

ความเชี่ยวชาญของ KUKA เกิดจากโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับห้องปฏิบัติการ ในนั้นแพทย์ นักบำบัด และโดยเฉพาะผู้ป่วย ต่างก็ได้ประโยชน์จากความสามารถหลักของเราในวิทยาการหุ่นยนต์ เราได้รวมความสามารถนี้ไว้ในแผนก KUKA Medical Robotics ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ ที่นี่ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทพร้อมด้วยความรู้ทางเทคนิคเฉพาะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA ในด้านเทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์ประเภทนี้ประกอบด้วยหลากหลายรุ่น ตั้งแต่หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR Med ขนาดเล็กที่สุดที่ตอบสนองได้เร็ว จนถึงหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบรรทุกเกิน 200 กิโลกรัม การกำหนดค่าแบบสหวิทยาการของระบบหุ่นยนต์การแพทย์ KUKA ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและผู้วางระบบเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการแห่งอนาคต

ปัจจุบัน หุ่นยนต์และส่วนประกอบทางแพทย์ของเราครอบคลุมสาขาการดูแลสุขภาพในหลายด้าน ได้แก่

  • การประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะ
  • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง
  • การบำบัดรักษาเนื้องอกในระดับโมเลกุล
  • การปรับปรุงการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
  • การตัดกระดูกโดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เย็น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อน
  • การวินิจฉัยและการวิจัยขั้นสูง

ระบบหุ่นยนต์ผู้ช่วย ทำให้เรากลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับลูกค้าในภาคธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ เราใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นจากเทคโนโลยีทางการแพทย์

โมเคิล ออตโต้ ผู้จัดการแผนก KUKA Medical Robotics

การร่วมมือในการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ

นวัตกรรม คือแรงผลักดันของความก้าวหน้าทั้งหมด ทุกภาคการดูแลสุขภาพกำลังเผชิญหน้ากับการปฏิรูป ซึ่งมีความท้าทายด้านประชากรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอย่างสำคัญ

ในฐานะผู้บุกเบิกแนวคิดของ Industrie 4.0 เราพยายามพัฒนาโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุด พร้อมประโยชน์มากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ตรงกันข้ามกับผู้ร่วมการวิจัยเพื่อการทำงานอัตโนมัติในโรงพยาบาล ในการวิจัยสาขาการผ่าตัด เรากำลังพัฒนาวิธีการทางการแพทย์ที่หลากหลาย แหล่งรักษาแบบใหม่ซึ่งจะปฏิบัติการจากการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์เท่านั้น กำลังได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด

เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง อาทิ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยทเวนเต้ ศูนย์การแพทย์แห่งชาติสำหรับเด็กในวอชิงตัน มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในบัลติมอร์ สถาบันเฟราน์โฮเฟอร์เพื่อระบบการผลิตและเทคโนโลยีการออกแบบ มหาวิทยาลัยลุดวิก แม็กซิมิเลี่ยนในมิวนิก มหาวิทยาลัย RWTH อาเชน และมหาลัยฟริดริก-อเล็กซานเดอร์แห่งแอร์ลังเงิน-นือร์เบิร์ก ร่วมกันพัฒนาและทดสอบระบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับแพทย์และผู้ป่วย เช่น ระบบเอ็กซ์เรย์สามมิติ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์ฟื้นฟูและการดูแลที่บ้าน

นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้จัดหาให้บริษัทชั้นนำ อาทิ Siemens Healthcare และร่วมมือกับบริษัทดังกล่าว เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติแบบอัจฉริยะภายใต้สภาพแวดล้อมจริง


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้