เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

White Paper: Robotics and eMobility

Head start in the joining and welding of aluminium for electric vehicles


Welding aluminum? No problem! Score high now in production for electromobility.

Due to its ideal combination of strength and light weight, aluminum plays an important role in electromobility. In welding and joining processes, aluminum places high demands on the technologies used. With comprehensive process know-how and the right products, KUKA prepares you for the technological transformation towards electromobility. The battery box example shows how robots enable the production of aluminum components to the highest quality standards. 

Read about what is important for aluminum welding in the electromobility sector

Download White Paper

Further content on the topic of eMobility

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้