ไม่ว่าจะเป็นการประกอบติดตั้ง การหยิบและวางสินค้า หรือการขนถ่ายวัสดุ: วิทยาการหุ่นยนต์ KUKA สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมแม้ในรอบเวลาการผลิตสูง

โซลูชันหุ่นยนต์จะช่วยเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในสงครามราคาที่ดุเดือดให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่ล็อตขนาดเล็กก็สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ