การจัดเรียงกระสอบแป้งบนพาเลทโดยอัตโนมัติ ใช้แรงงานคนน้อยลง ความสามารถในการส่งมอบมากขึ้น

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในแวร์เดโลต์ได้รับประโยชน์จากความเร็วสูงและความน่าเชื่อถือของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทของ KUKA จำนวนห้าตัว