การผลิตอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ล้ำหน้า

การผลิตโครงรถแบบขั้นบันไดด้วยระบบอัตโนมัติ: นวัตกรรมเพิ่มเติมของ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์