Video

นวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ของ KUKA ช่วยให้โรงงานที่เป็นกิจการครอบครัวแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอันดุเดือดระดับโลกได้