KUKA E-Learnings

Hãy khám phá sự đa dạng thú vị của KUKA E-Learnings. Học ở đâu và bất cứ khi nào bạn muốn - rất linh hoạt!

Hưởng lợi từ đề xuất E-Learning của chúng tôi

Các khóa đào tạo trực tuyến tại KUKA College là một đề xuất khuyến khích bạn phát triển hiểu biết về chủ đề Rô-bốt. Học ở đâu và khi nào bạn muốn - rất linh hoạt.

Bạn cũng có thể hưởng lợi nhờ tùy chọn truy cập các tài liệu đào tạo nhiều lần và lặp lại nội dung bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn! Các khóa học E-Learning dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về nhiều loại sản phẩm của chúng tôi và tiềm năng của chúng. Bạn có thể tham khảo đề xuất học tập KUKA hiện tại trên trang web của KUKA College.

Tại đây, bạn có thể tìm thấy đề xuất E-Learning hiện tại của chúng tôi

Về đề xuất

Tại đây, bạn có thể tìm thấy lựa chọn các nội dung:

  • Kiến thức cơ bản về công nghệ rô-bốt KUKA và cấu hình rô-bốt

  • Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình của rô-bốt

  • Các chức năng và giao diện người dùng của KUKA smartPAD

  • Kết nối KUKA smartPAD với bộ điều khiển

  • Nền tảng kỹ thuật để điều chỉnh rô-bốt KUKA

  • Sự khác biệt giữa điều chỉnh tiêu chuẩn và điều chỉnh với chỉnh tải

Hưởng lợi từ đề xuất E-Learning của KUKA College.

Nhận quyền truy cập qua cổng thông tin khách hàng my.KUKA của chúng tôi

Hãy đăng ký trong cổng khách hàng kỹ thuật số KUKA my.kuka.com và truy cập vào E-Learning miễn phí của KUKA College. 

Để có quyền truy cập khác bạn chỉ cần địa chỉ Email công ty dùng để đăng ký my.KUKA


Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie