Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hội thảo trên web về chủ đề rô-bốt

Các chương trình đào tạo về rô-bốt trực tuyến hàng đầu – thiết kế riêng cho bạn, thực hiện bởi các chuyên gia, miễn phí.


Tổng quan về lịch hội thảo trên web

Hưởng lợi từ ưu đãi hàng đầu của chúng tôi về hội thảo trên web trực tuyến miễn phí. Hãy đón chờ nội dung độc quyền về chủ đề công nghệ rô-bốt và đắm mình trong các công nghệ của tương lai! Lịch hội thảo trên web tiếp theo (bằng tiếng Anh) có thể được tìm thấy trong bảng.

 

Hội thảo trên web đặc biệt: Giải pháp hàn nâng cao

Nhận thông tin chi tiết chuyên sâu về các lĩnh vực hàn ma sát quay, hàn khuấy ma sát và hàn Magnetarc trong các hội thảo trên web cụ thể.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie