Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA robot controller KR C5

Maximum performance, connectivity and flexibility - the KR C5 integrates seamlessly into existing infrastructures and immediately delivers added value through more efficient performance in all application areas.


Industrial Robot Controller KR C5: the heartbeat of future production

Compact, high-quality and with low energy consumption: the KUKA KR C5 controller offers possibilities for saving space, delivers highly efficient performance and at the same time conserves resources. In this way, it can be seamlessly integrated into heterogeneous automation landscapes, and almost all KR C4 applications are supported again - for more applications with maximum cost-effectiveness.

Robot control with future-proof hardware and smart software for digital products and services

 • Connectivity

  With Ethernet and digital IO interfaces, the robot controller can be seamlessly integrated into OT, IT and cloud environments, transforming pure data into valuable integrations.

 • Scalability

  The central power supply, a
  scalable modular cabinet system and
  plug-independent cable bushing
  provide for flexible application possibilities.
 • Low TCO

  Durable hardware, low energy consumption and high energy efficiency during operation ensure permanently low costs.

 • Easy Installation

  Easy integration into existing infrastructures and also into heterogeneous automation landscapes

Industrial Robot Controller KR C5: Advantages


Compatibility

The current system software is functionally compatible with the KR C4 and has identical software applications and technologies.

Low training requirements

The simple integration in control cabinets as well as the availability of the operationally proven system software enable fast commissioning.

Various control options

Wide range of options and hardware expansion possibilities, e.g. various IO and communication options for the most diverse system concepts.

Tất cả thông tin quan trọng luôn sẵn sàng cho bạn

Để nhận thông số kỹ thuật và tài liệu hoặc để kiểm tra tính khả dụng của bộ điều khiển robot, hãy truy cập KUKA Marketplace. Nhanh tay đăng ký tại my.KUKA và nhận ngay mọi thông tin.
Ngay sau khi đăng ký thành công, bạn có quyền truy cập vào nhiều chức năng. Bằng cách xác minh tài khoản của mình, bạn cũng sẽ nhận được thông tin và lợi ích cụ thể theo công ty. Quá trình này dùng để bảo mật đăng nhập cá nhân của bạn và có thể mất một vài ngày.