Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sản phẩm

Là nhà tiên phong trong lĩnh vực Công nghiệp 4.0, KUKA mang đến cho khách hàng những giá trị gia tăng thông qua sự hợp tác giữa tất cả các lĩnh vực của công ty. Đây là cách các giải pháp tự động hóa thông minh xuất hiện, kết hợp nhiều năm bí quyết về cơ điện tử với công nghệ đám mây và các nền tảng di động tự điều khiển.

KUKA cung cấp cho bạn các giải pháp tự động hóa được thiết kế riêng từ rô-bốt công nghiệp đến các hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie