Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution is the ideal partner for autonomously navigating vehicles. Whether navigation, control, management or monitoring: our navigation solution covers all mobility requirements. 


Giải pháp điều hướng cho robot di động độc lập

Robot di động nhận lệnh thông qua mạng không dây. Nó hoàn thành các yêu cầu di chuyển và xử lý hoàn toàn độc lập. Theo đó nó sử dụng các thuật toán để khoanh vùng, lập kế hoạch tuyến đường và nhận tải.

Tất cả các hệ thống robot di động của KUKA có thể được trang bị KUKA.NavigationSolution. Vì vậy nó linh hoạt và di động. Ngoài ra giải pháp điều hướng còn bao gồm một hệ thống quản lý đội nhóm lý tưởng. Với các giao diện phù hợp nó đáp ứng các yêu cầu hiện tại của robot di động – hoàn toàn dựa trên công nghiệp 4.0.

     

 

Giải pháp điều hướng thông minh của chúng tôi bao gồm

  • Một PC công nghiệp được tích hợp vào hệ thống vận chuyển không người lái và phần mềm điều hướng thực tế
  • Một phần mềm quản lý tất cả các phương tiện và điều phối lập kế hoạch

Đây là cách KUKA.NavigationSolution hoạt động

KUKA.NavigationSolution cho phép các quy trình hoàn toàn tự chủ.

Các ưu điểm của KUKA.NavigationSolution

Điều khiển tự chủ

KUKA.NavigationSolution cho phép quy trình tự chủ của nền tảng di động – mà không có nguy cơ va chạm và không cần đánh dấu nhân tạo. Phần mềm bao gồm ghi lại tất cả dữ liệu từ máy quét laser an toàncác cảm biến bánh xe và tạo một bản đồ môi trường xung quanh với sự hỗ trợ của phương pháp SLAM (Simultaneous Localization and Mapping / Khoanh vùng và sắp xếp đồng thời). Hệ thống phản ứng với những thay đổi trong môi trường, liên tục xảy ra đối với một hệ thống hậu cần linh hoạt. Thông qua việc sử dụng làn đường ảo nền tảng chỉ có thể di chuyển dọc theo các đường định trước.

KUKA.NavigationSolution chứa tất cả các thành phần cho việc điều hướng tự chủ một phương tiện. 

Tích hợp phần mềm linh hoạt

KUKA cung cấp một môi trường phát triển dựa trên Eclipse, mà với nó các ứng dụng có thể được lập trình trong Java. Java API theo mô-đun với các giao diện phù hợp cho các yêu cầu của robot di động cho phép tích hợp phần mềm của bên thứ ba. Các đội nền tảng hiện tại có thể dễ dàng được cập nhật, các nền tảng khác được thêm vào hoặc bỏ ra khỏi hệ thống hiện tại.

Định vị chính xác

KUKA.NavigationSolution cung cấp các thuộc tính sau cho việc định vị chính xác của nền tảng di động trong môi trường tương ứng:

  1. Khoanh vùng tốt để xác định chính xác vị trí phương tiện so với một vật thể hoặc trong một môi trường
  2. Khoanh vùng tốt để tăng độ chính xác định vị
  3. Định vị tương đối thông qua phát hiện đối tượng dựa trên CAD và theo dõi, ví dụ để nhận tải
Điều hướng đơn giản, trực quan và dựa trên đồ họa

Phần mềm độc lập với phần cứng

Phần mềm điều hướng độc lập với phần cứng của KUKA.NavigationSolution có thể được sử dụng cho các động học nền tảng khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xử lý bất kì kiểu chuyển động nào, ví dụ các phương tiện holonomic với các bánh xe Mechanum như KUKA omniMove. Cài đặt tham số máy được thực hiện thông qua giao diện chuẩn hóa.

Chia tỉ lệ tự do, cài đặt theo mô-đun

Các thuộc tính bổ sung như phát hiện và theo dõi vật thể cũng như định vị tương đối cho phép lập kế hoạch phối hợp rõ ràng.