Vui lòng chọn quốc gia:

Quốc gia

Các hệ thống rô-bốt của KUKA

KUKA cung cấp rô-bốt công nghiệp trong nhiều phiên bản với tải trọng và quãng đường đa dạng nhất. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi cũng bao gồm các thiết bị ngoại vi rô-bốt phù hợp – từ đơn vị tuyến tính đến cơ cấu chấp hành cuối. Kết hợp với phần mềm tiên tiến nhất và các bộ điều khiển cải tiến, chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để phát triển các giải pháp riêng cho quy trình sản xuất của bạn. Bất kể là với tốc độ tối đa phía sau hàng rào bảo vệ của hệ thống, rô-bốt của chúng tôi là một giải pháp di động cho các yêu cầu của bạn đối với Công nghiệp 4.0 hoặc cho sự hợp tác trực tiếp giữa con người và máy móc trong vận hành HRC.

Bạn có muốn tích hợp các giải pháp của chúng tôi một cách nhanh chóng và tăng năng suất của mình không? Với KUKA ready2_use, bạn sẽ nhận được các sản phẩm đã định cấu hình sẵn để giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Mỗi giải pháp có thể được tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào các thiết kế hiện có và đảm bảo sản xuất trong tương lai với hiệu suất tối đa.


Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie