Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Bộ điều khiển rô-bốt

Với công nghệ điều khiển mạnh mẽ từ KUKA, bạn có thể vận hành rô-bốt và hệ thống sản xuất của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Nhờ cấu trúc mô-đun của phần cứng và kiến ​​trúc phần mềm mở dựa trên nền tảng PC nên hệ thống có thể được thiết kế theo yêu cầu của riêng bạn.

Ngoài ra, cùng với nhiều tùy chọn mở rộng có sẵn, bạn có thể điều chỉnh bộ điều khiển rô-bốt một cách dễ dàng theo yêu cầu sản xuất mới hoàn toàn hoặc đã thay đổi. Điều này cho phép bạn duy trì tính linh hoạt và hoạt động sản xuất của bạn luôn có tính cạnh tranh.


Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie