Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Cài đặt KUKA iiQoT.Basic

Hãy sử dụng công cụ IoT KUKA iiQoT.Basic miễn phí ngay bây giờ. Sau khi tự cài đặt, bạn có thể đăng ký bao nhiêu rô-bốt tùy thích trong thời gian không giới hạn và sử dụng tất cả các chức năng cốt lõi. Đây là cách bạn khiến cho đội hình rô-bốt của mình hoạt động hiệu quả hơn ngay từ đầu.


Chỉ 3 bước để giám sát rô-bốt dựa trên dữ liệu

Để cài đặt phiên bản KUKA iiQoT.Basic miễn phí, bạn cần có tài khoản trong cổng khách hàng kỹ thuật số của chúng tôi my.KUKA. Sau khi đăng ký thành công, có thể mất đến hai ngày để tài khoản của bạn được chúng tôi xác minh.

Bạn có cần hỗ trợ kỹ thuật khi cài đặt không?

Các mô-đun KUKA iiQoT.Basic KUKA iiQoT.Advanced
Các mô-đun KUKA iiQoT.Basic KUKA iiQoT.Advanced
Quản lý Tài sản
Các Tin nhắn
Giám sát Tình trạng
Nhật trình thay đổi
Chẩn đoán lỗi
Các Thông báo
Quản lý Bảo trì
Phát hiện Bất thường
Giám sát Hiệu quả
Phân tích tải
Quản lý Sao lưu

Bắt đầu với iiQoT ngay bây giờ

Đăng ký trên my.KUKA và bắt đầu với phiên bản miễn phí.