Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA System Software

KUKA System Software là phần cơ bản và trung tâm của toàn bộ hệ thống điều khiển. Nó gồm tất cả các tính năng chính cần thiết của một hệ điều hành để điều khiển một hệ thống rô-bốt. Gồm có quản lý dữ liệu và người dùng, lập kế hoạch đường dẫn và quản lý ra vào (I/O). Các chức năng lập trình mở rộng cũng được tích hợp: Sử dụng bộ kỹ thuật kèm theo KUKA.WorkVisual làm môi trường lập trình chung, để cấu hình dạng ô hoặc làm Shop Floor Unit và theo đó bao quát được tất cả các giai đoạn trong vòng đời của một chương trình.

Đặc biệt đối với các rô-bốt hạng nhẹ như KUKA LBR iiwa và dòng sản phẩm KUKA Mobility, thì ngoài hệ điều hành KUKA Sunrise.OS chúng tôi cũng cung cấp cho bạn phần mềm hệ thống để lập kế hoạch cho các ứng dụng rô-bốt đổi mới.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie