Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Tự động hóa linh hoạt các quy trình sản xuất

Các gói KUKA ready2_use

ready2_use – sự tương tác hoàn hảo giữa khách hàng, đối tác hệ thống và KUKA

Toàn cầu hóa đang phát triển đặt ra những thách thức lớn hơn bao giờ hết cho tất cả các bên tham gia thị trường. KUKA đối mặt với những thách thức này với tư cách là đối tác toàn cầu phát triển các tiêu chuẩn trên toàn cầu. Chúng tôi không đơn độc, mà luôn ở trong một hệ sinh thái với khách hàng, nhà tích hợp hệ thống và đối tác công nghệ.

Với các gói ready2_use mới, chúng tôi xây dựng dựa trên năng lực sâu rộng về tự động hóazsự tương tác với các đối tác hệ thống và nhà tích hợp hệ thống.

ready2_use là các gói ứng dụng phối hợp, được cấu hình sẵn đã được lắp ráp, lập thành tài liệu và được thử nghiệm. Các giải pháp này có thể nhanh chóng và dễ dàng kết hợp thành các đơn vị sản xuất. Các giải pháp linh hoạt thích ứng chính xác với các yêu cầu của thị trường – đơn giản là ready2_use.

Chọn giải pháp tự động hóa phù hợp của bạn