Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Thiết bị ngoại vi rô-bốt

Các mô-đun bổ sung cho rô-bốt KUKA

Thiết bị ngoại vi của rô-bốt là một yếu tố không nên đánh giá thấp đối với hiệu quả của các quy trình sản xuất của bạn. Bạn có thể mở rộng đáng kể các chức năng của rô-bốt KUKA với bộ định vị, đơn vị tuyến tính, cảm biến và hệ thống cung cấp năng lượng. KUKA cung cấp các mô-đun bổ sung cho tất cả các lớp tải trọng, để tự động hóa hoàn toàn và hợp tác giữa người và rô-bốt. Chúng tôi rất vui khi được tư vấn cho bạn về việc lựa chọn mô-đun bổ sung phù hợp cho rô-bốt của bạn.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie