Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Thiết bị ngoại vi rô-bốt

Các mô-đun bổ sung cho rô-bốt KUKA

Thiết bị ngoại vi của rô-bốt là một yếu tố không nên đánh giá thấp đối với hiệu quả của các quy trình sản xuất của bạn. Bạn có thể mở rộng đáng kể các chức năng của rô-bốt KUKA với bộ định vị, đơn vị tuyến tính, cảm biến và hệ thống cung cấp năng lượng. KUKA cung cấp các mô-đun bổ sung cho tất cả các lớp tải trọng, để tự động hóa hoàn toàn và hợp tác giữa người và rô-bốt. Chúng tôi rất vui khi được tư vấn cho bạn về việc lựa chọn mô-đun bổ sung phù hợp cho rô-bốt của bạn.