Vui lòng chọn quốc gia:

Quốc gia

Xây dựng nhà máy cho ngành công nghiệp ô tô


Sử dụng các thành phần tiêu chuẩn đã được chứng minh nếu có thể, và các phát triển riêng đặc biệt khi cần thiết - đó là phương châm của KUKA để xây dựng nhà máy hiệu quả về mặt kinh tế và kỹ thuật cho ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi sử dụng các thành phần, gói chức năng và sản phẩm đã được kiểm chứng, tiêu chuẩn hóa mà chúng tôi kết hợp với các mô hình riêng lẻ. Chúng tôi thực hiện các giải pháp đặc biệt trong xây dựng nhà máy ở những nơi phù hợp.

Điều khiến chúng tôi khác biệt là năng lực và kinh nghiệm trong xây lắp mà chúng tôi đã thu được trong nhiều thập kỷ qua nhiều ngành khác nhau. Tự động hóa, công nghệ và đổi mới là niềm đam mê của chúng tôi và việc triển khai đáng tin cậy là thế mạnh của chúng tôi. KUKA là đối tác hệ thống được lựa chọn đầu tiên cho bất cứ nơi nào yêu cầu công nghệ ghép, dập, lắp ráp hoặc sản xuất tự động. 


Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie