Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Tương lai của ngành sản xuất

Được tự động hóa và nối mạng trong sản xuất của tương lai.

Động lực thay đổi thế giới của chúng ta đang thay đổi đang tăng lên nhanh chóng. Không thể dự đoán chính xác những thách thức mà các công ty sẽ phải đối mặt trong năm năm tới. Bất kỳ ai muốn duy trì khả năng thiết kế và có được sự thịnh vượng trong tương lai phải phản ứng linh hoạt và có dự đoán trước các xu hướng mới cũng như sự phát triển của thị trường, đồng thời cung cấp không gian để phát triển và tăng trưởng hơn nữa.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie