Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Tương lai của ngành sản xuất

Được tự động hóa và nối mạng trong sản xuất của tương lai.

Động lực thay đổi thế giới của chúng ta đang thay đổi đang tăng lên nhanh chóng. Không thể dự đoán chính xác những thách thức mà các công ty sẽ phải đối mặt trong năm năm tới. Bất kỳ ai muốn duy trì khả năng thiết kế và có được sự thịnh vượng trong tương lai phải phản ứng linh hoạt và có dự đoán trước các xu hướng mới cũng như sự phát triển của thị trường, đồng thời cung cấp không gian để phát triển và tăng trưởng hơn nữa.