Hàn tự động trong các doanh nghiệp quy mô vừa

Rô-bốt hàn mang lại lợi ích cho nhà máy mạ kẽm Sulz khi giành được các đơn đặt hàng của khách hàng.