KR 1000 titan: Nguồn năng lượng của chúng tôi cho ngành công nghiệp kim loại

Như được tạo ra cho ngành công nghiệp kim loại: rô-bốt tải nặng KUKA KR 1000 titan.