Hệ thống vận chuyển không người lái trong lắp ráp xe tải

Giải pháp Intralogistics linh hoạt và không người lái trong nhà máy lắp ráp xe tải của Mercedes-Benz Türk tại Aksaray