Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.CNC

Maximálny výkon robotov: Vďaka nášmu systémovému softvéru KUKA:CNC sú CNC stroje a roboty navzájom priamo prepojené a dajú sa tak ovládať ako bežné CNC riadenie.


Funkcie softvéru KUKA.CNC

  • Programovanie robotov na báze CNC
  • Korekcia polomeru nástrojov na riadení
  • Zlepšené správanie robota na dráhe
  • Možnosti offline programovania cez systémy CAD/CAM

Výhody KUKA.CNC

Okamžite použiteľný  

KUKA.CNC poskytuje po prvýkrát riadiace jadro NC kompletne integrované do KR C4 a ponúka tým možnosť, aby programy NC (G-Code) bežali priamo na riadení KUKA KR C4. NC programy, naprogramované offline cez CAD/CAM systém, sa dajú bez predchádzajúcej konverzie spracovať v KRL (KUKA Robot Language) a spustiť na robotoch.

S KUKA.CNC ponúka KUKA popri jadru CNC aj vlastné špecifické CNC používateľské rozhranie. Na zariadení smartPAD je tak popri KRL používateľskom rozhraní smartHMI (ovládanie KRL) k dispozícii aj CNC používateľské rozhranie CNC-HMI (ovládanie CNC).

Intuitívna obsluha a výrazne vyššia presnosť

Používateľské rozhranie KUKA.CNC prináša typické používateľské prvky riadenia CNC predovšetkým preto, aby mohli obsluhu CNC robotov jednoducho a rýchlo prevziať aj strojní operátori, ktorí majú doterajšie skúsenosti s obrábacími strojmi CNC. Prostredníctvom riadenia CNC sa dajú teraz spracovávať aj veľké programy zložené z veľkého množstva programových viet.

Úspešne boli spracované už aj programy s až miliónom bodov dráhy. Malé dráhové vzdialenosti jednotlivých bodov dráhy CNC v spojení s plánovaním dráhy, na základe predvídania 150 bodov dráhy, výrazne zlepšujú presnosť dráhy a správanie pri jazde po dráhe robota KUKA.CNC.

Známe rozhranie na rýchle programovanie

Roboty KUKA preberajú obrábacie úlohy ako nástrojové stroje – a vďaka rozhraniu KUKA.CNC sa dajú rovnako programovať v G-Code resp. DIN 66025. Používatelia im okamžite rozumejú, dokážu vypracovať programy cez reťazec CAD/CAM a po úspešnej simulácii na robote ho dokážu vykonať bez konverzie do jazyka robota. Vrátane: korekcia polomeru nástroja, sesterské nástroje a mnoho iných známych funkcií CNC.
Mimoriadne používateľsky prívetivé: rozhranie softvéru KUKA.CNC

Systémové predpoklady pre KUKA.CNC

  • Riadenie robota KR C4
  • KUKA System Software 8.2
  • KUKA.PLC ProConOS 4-1 4.0
  • Štandardný prenosný počítač/PC
  • WorkVisual 2.1
  • KUKA.PLC Multiprog 5-35 4.0