KUKA.RoboTeam

KUKA.RoboTeam umožňuje kooperujúcu prácu až štyroch robotov v tíme. Roboty sa dajú doplnkovo synchronizovať pomocou kinematík doplnkových osí ako polohovač obrobku alebo lineárne osi robotov, aby sa mohli vykonávať časovo a geometricky zladené pohyby.

Časové a geometrické prepojenie so softvérom KUKA.RoboTeam

Časové spojenie robotov

Pomocou softvéru KUKA.RoboTeam sa klasické, centrálne funkcie SPS ako blokovania pracovnej oblasti alebo synchronizácia programu prenesú priamo do skupiny robotov. Tým sa všetky úlohy, ktoré sa priamo týkajú skupiny robotov, autarkne prevezmú nimi.

Geometrické prepojenie robotov

Geometrické prepojenie dráhy a prepravy viacerých robotov sa spája s rôznymi procesmi. To umožňuje modernú plynulú výrobu a zaručuje výrazné skrátenie dôb taktov. Geometricky prepojené roboty týmto spôsobom s maximálnou flexibilitou odstraňujú všetky manipulačné úlohy v oblasti prepravy ťažkých nákladov a dosahujú procesne orientované polohovanie špeciálne pri tvárovo nestálych obrobkoch. Pomocou tejto funkcie sa môžu paralelne k preprave materiálu aplikovať aj procesy.

Dva roboty KUKA pri manipulácii s extrémne ťažkými konštrukčnými dielmi z plochého skla.

KUKA.RoboTeam: Funkcie na časové a geometrické prepojenie robotov

Časové spojenie robotov

 • Synchronizácia programu: Synchronizovaný štart pohybu dvoch alebo viacerých robotov

 • Synchronizácia pohybu: Synchronizovaný čas pohybu dvoch alebo viacerých robotov

 

Geometrické prepojenie robotov alebo robotov a doplnkovej kinematiky osí

 • Metóda rozdelenia bremena: Synchronizovaná práca dvoch alebo viacerých robotov

 • Postup závislý od procesu: Spolupráca dvoch alebo viacerých robotov na jednom procese

 • Kombinovaný postup: Kombinácia postupu rozdelenia bremena a postupu závislého od procesu

 • Rozšírený princíp Master-Slave: Synchronizovaná práca dvoch alebo viacerých robotov s doplnkovou kinematikou osí

 • Aktivovanie synchronizačných povelov sa vykonáva pri KUKA.RoboTeam prostredníctvom programového rozhrania robota.
 • Zmeny v správaní na dráhe alebo rýchlosti každého robota v rámci skupiny sa bez oneskorenia prenášajú na všetky zúčastnené roboty.
 • Všetky signály relevantné z hľadiska bezpečnosti sa komunikujú cez interný bezpečnostný systém prevádzkovej zbernice v rámci skupiny robotov.
 • Núdzové zastavenie (Stop kategória 1) zúčastneného robota vyvolá synchronizované a dráhovo presné brzdenie celej skupiny.
So softvérom KUKA.RoboTeam zvárajú na konštrukčných dieloch súčasne dva roboty KUKA.

Systémové predpoklady pre KUKA.RoboTeam

 • Riadenie robota KR C4 s možnosťou RoboTeam
 • KUKA System Software 8.3
 • Plne konfigurovateľný switch (Manageable Switch) na KLI spojenie s WorkVisual
 • KR C4 RoboTeam spojovací kábel
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies