เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์: การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างของประชากรศาสตร์

ในอดีตการปฏิวัติอุตสาหกรรมมักเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยทั่วไปจะนำไปสู่การเติบโตของประชากร การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีความแตกต่างกัน: เทคโนโลยีดิจิทัล AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทำงานในสังคมสูงวัย


การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างของประชากรศาสตร์นำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญกับแง่มุมที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างของประชากรศาสตร์มากขึ้น กล่าวคือ สังคมผู้สูงอายุที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับสัดส่วนของเด็กที่ลดลง

อายุขัยเฉลี่ยจึงเพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และรูปแบบการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่ อัตราการเกิดกลับลดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จากการพยากรณ์ คาดว่า่สัดส่วนของประชากรวัยเกิน 65 ปีในหลายประเทศของโลกจะมีอยู่ประมาณ 20 ถึง 30% จากประชากรทั้งหมดจนถึงปี 2060

แหล่งที่มา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017) World Population Prospects: The 2017 Revision.

การเพิ่มผลผลิตในระยะยาวแม้ว่าจะขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะทาง

พัฒนาการโครงการสร้างของประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานที่จะมีแรงงานฝีมือเฉพาะทางน้อยลงเรื่อย ๆ ในอนาคตเช่นกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนทักษะ บริษัท ต่างๆต้องไม่เพียง แต่รักษาและปรับปรุงความเชี่ยวชาญและแรงจูงใจของพนักงานที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังสร้างชื่อเสียงในฐานะนายจ้างที่น่าสนใจในหมู่คนงานรุ่นใหม่ด้วย

นอกจากนั้นยังสามารถลดความต้องการบุคลากรลงโดยใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับภารกิจและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย และสามารถใช้แรงงานที่มีอยู่สำหรับกิจกรรมที่ต้องการความละเอียดสูงและไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้

ระบบอัตโนมัติและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จะเสริมความแข็งแกร่งให้การผลิตแห่งอนาคต

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างขอบเขตการทำงานที่น่าดึงดูดใจและป้องกันการจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะในการผลิต

ระบบอัตโนมัติสำหรับงานประเภทเดียวที่ทำซ้ำ ๆ และเป็นภาระทางกายจะช่วยให้สามารถนำทักษะและกำลังมนุษย์ไปใช้ในแขนงงานอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมสุขภาพและแรงจูงใจของพนักงานอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ (Cobots) ซึ่งทำงานร่วมกับพนักงานในกรอบของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ อย่างประสานสอดคล้องกัน จะมอบวิธีการใหม่ในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดภาระให้พนักงานทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ อีกทั้งยังช่วยให้ผลลัพธ์ในการผลิตคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้จริง

ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ด้วยเทคโนโลยีโดย KUKA

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ระบบอัตโนมัติจะต้องได้รับการยอมรับไม่ช้าก็เร็ว เส้นทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดสู่ภูมิทัศน์การผลิตในอนาคตคือการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

KUKA จะช่วยให้สามารถทำการตั้งโปรแกรม การควบคุมการทำงานและการพัฒนาต่อไปสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบการผลิตทั้งหมดได้อย่างไม่ซับซ้อนด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงมากมาย ตั้งแต่แพ็กเกจ ready2use เกี่ยวกับ หุ่นยนต์โครงสร้างน้ำหนักเบาที่ทำงานร่วมกันด้วยการจำลองสถานการณ์ไปจนถึงการให้บริการที่ครอบคลุม เตรียมธุรกิจและพนักงานของคุณให้พร้อมรับมือกับความท้าทายสำหรับการผลิตแห่งอนาคตตอนนี้เลย!

ใน Future Production Landscapes มนุษย์และหุ่นยนต์จะทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง

คุณอาจสนใจ