เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์: การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปในชีวิตส่วนตัวและทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การแปลงเป็นดิจิทัลเผยวิธีการที่เป็นไปได้แบบใหม่ล่าสุดในการเชื่อมโยงโรงงาน ระบบและกระบวนการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด


การแปลงเป็นดิจิทัล: การผลิตในยุคเปลี่ยนผ่าน

การแปลงเป็นดิจิทัลได้แทรกเข้าไปอยู่ในแทบทุกภาคอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ แม้แต่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิต

การแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล รวมถึงการรวบรวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลตามวัตถุประสงค์จะกำหนดภูมิทัศน์การผลิตแห่งอนาคต ตั้งแต่การผลิตเกี่ยวกับการผลิตไปจนถึงการซ่อมบำรุง

ดังนั้น จึงสามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้ผลิตภัณฑ์ ลำดับการทำงานและการไหลเวียนวัสดุ และปรับให้เหมาะกับโมเดลธุรกิจ ความต้องการของลูกค้าและเงื่อนไขของตลาดได้อย่างยืดหยุ่น

การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลด้วย IoT สำหรับอุตสาหกรรม

สามารถเชื่อมโยงและควบคุมการทำงานของโรงงาน ระบบและกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างไร้รอยต่อโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม (IoT) ผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวด์ เซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ ส่วนประกอบของเครือข่าย และสิ่งที่คล้ายกันมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานะของส่วนประกอบแต่ละส่วน รวมถึงสถานะของกระบวนการผลิตทั้งหมด

การแลกเปลี่ยนโดยตรงซึ่งกันและกันจะช่วยให้สามารถทำการปรับระบบและเครื่องจักรให้เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามแต่สถานการณ์และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิตได้อย่างอิสระ แม้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานของโรงงานผลิตก็สามารถได้รับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานได้จากข้อมูลภาพที่ผ่านการประมวลผลแบบองค์รวมได้

ข้อดีอีกประการของ IIoT คือช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะของ IIoT จากของ KUKA จะช่วยออกแบบการผลิตแห่งอนาคต

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมมากมายของ KUKA จะช่วยให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ: ตั้งแต่การให้บริการการจำลองสถานการณ์จริงไปจนถึงซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น KUKA SmartProduction ไปจนถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ของตัวเองอย่าง KUKA Connect

มีอะไรเพิ่มเติม: ผู้เชี่ยวชาญ IIoT ของ KUKA ยินดีที่จะสนับสนุนธุรกิจการผลิตของคุณในการเดินทางสู่การเป็นสภาพแวดล้อมการผลิตแบบเครือข่ายดิจิทัลมากขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตดิจิทัลของการผลิตด้วยบริการ โครงการให้คำปรึกษาแบบองค์รวม ของเรา

การทำงานแบบอัจฉริยะและการเชื่อมโยงถึงกัน: IoT สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต