เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ KUKA ชนะ RedDot Award 2017

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR CYBERTECH ของ KUKA ชนะ RedDot Award 2017 ในหมวดหมู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการลดปริมาณความกะทัดรัด ทำให้หุ่นยนต์เร็ว เคลื่อนไหวง่าย และทำงานที่ความเร็วสูงสุดได้อย่างแม่นยำ

1 สิงหาคม 2560


KR CYBERTECH: หุ่นยนต์เพรียวบางสำหรับความเร็วสูงและระยะยืดยาว

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR CYBERTECH เหมาะสำหรับงานแก้ไขและการดูแลจัดการชิ้นส่วนขนาดใหญ่ รวมทั้ง การติดตั้ง การจัดวางบนพาเลท และการเชื่อมไฟฟ้า ขณะนี้ หุ่นยนต์ก็ได้รับรางวัลสำหรับการออกแบบ คำชี้แจงของคณะกรรมการตัดสิน: “หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR CYBERTECH กับ โครงร่างที่เพรียวและยื่นออกไปได้ไกลได้ฉีกขอบเขตของความเป็นไปได้ ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วและระยะยืดออกไป“

ตอนนี้มีจุดสีแดง: KR 20 CYBERTECH มีรางวัลกับ RedDot Award 2017 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

การใช้งานวัสดุแบบประหยัดทำให้ลดกำลังของพลังงานลง

ด้วยระยะยืด 2.100 มม. ทำให้หุ่นยนต์ข้ามระดับการบรรทุกที่ 20 kg เป็นระยะห่างที่มากที่เดียว สำหรับรุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถทำได้จนถึงขณะนี้ การใช้งานวัสดุแบบประหยัดทำให้ลดกำลังของพลังงานลง และเน้นความสำคัญที่ความยั่งยืน “หุ่นยนต์ตัวนี้ควรจะเร็วและเคลื่อนไหวได้ง่าย ไว้ใจและแม่นยำ รวมทั้ง หุ่นยนต์ควรจะปกปิดห้องทำงานขนาดใหญ่ และพร้อมทำงานได้อย่างยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อที่จะให้สิ่งนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในการผลิตด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด เพื่อ ริเริ่มสาขาใหม่ ๆ “ นักออกแบบอุตสาหกรรม Mario Selic กล่าว สามารถประกอบหุ่นยนต์นี้ได้ที่พื้น ที่ผนัง บนเพดานหรือในมุมที่เฉพาะเจาะจง

ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากความกะทัดรัดของหุ่นยนต์ KR CYBERTECH ได้


KR CYBERTECH เป็นคำตอบสำหรับความต้องการที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านออโตเมชั่น

เขาได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ๆ ในประสิทธิภาพและความหนาแน่นทางพลังงานสูง ในความแม่นยำอย่างสูงด้วยความแม่นยำในการทวนซ้ำที่ 40 ไมโครเมตร ยังสามารถแสดงพละลำลังที่ความเร็วสูงสุดได้อย่างเต็มที่ลูกค้าได้รับผลประโยชน์จากการลดปริมาณความกะทัดรัดลง และอิสระสูงสุดของการผลิต: อย่างมั่นใจทำให้หุ่นยนต์พัฒนาห้องทำงานด้วยปริมาณ 23 ลูกบาศก์เมตร


ผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวสามารถชนะความไว้วางใจจากผู้ใช้ได้ หากมีความน่าเชื่อถือและระดับการพัฒนา เพราะเพียงคุณภาพรูปลักษณ์และการใช้งานที่น่าประทับใจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานด้านเทคนิค และทำให้มีประสิทธิผลในการแสดงออกทางสีหน้า

Mario Selic , นักออกแบบอุตสาหกรรม