เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR Med ของ KUKA ได้รับการรับรองสำหรับการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR Med ของ KUKA เป็นส่วนประกอบหุ่นยนต์ส่วนแรกที่ได้รับการรับรองทั่วโลกสำหรับการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพราะฉะนั้น LBR Med จึงเพลิดเพลินความเป็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งเดียวในด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ 

2 สิงหาคม 2560


การรับรองตาม “IECEE – CB- Scheme“

การรับรองเป็นไปตาม“IECEE – CB- Scheme“ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ – ขั้นตอนในการรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามปกติที่ระเบียบการเครื่องจักรจะใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ได้

เพื่อที่จะได้รับ CB Test Certificate จะต้องทำการปรับ หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR iiwa ที่ใช้งานด้านอุตสาหกรรมให้เข้ากับความต้องการของทางการแพทย์ และผ่านบททดสอบที่เรียกร้องในมาตรฐานสากล IEC 60601-1 และ IEC 62304 สิ่งนี้รวมถึงการทดสอบแบบครอบคลุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์น้ำหนักเบาสองรุ่น รุ่นน้ำหนักบรรทุก 7 และ 14 กิโลกรัม ในตัวหนึ่งได้มีการทดสอบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ในอีกตัวได้มีการตรวจสอบและอนุมัติกระบวนการในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ ทั้งสองได้ดำเนินการโดยหน่วยทดสอบที่ได้รับการรับรอง 

หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR Med

เนื่องจากขั้นตอนการรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับสากลความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับ LBR Med จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะนี้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหุ่นยนต์ได้ง่ายและเร็วขึ้นและได้รับอนุญาตทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียนในการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ การส่งมอบล็อตแรกของ LBR Med กำหนดไว้ในเดือนกันยายน 2017