เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.ForceTorqueControl

ชุดเทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถใช้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ KUKA ได้โดยอาศัยการบูรณาการของเซ็นเซอร์วัดแรงบิดสำหรับการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ที่มีการรับรู้ได้อย่างเที่ยงตรง


ความเที่ยงตรงจาก KUKA.ForceTorqueControl

KUKA_ForceTorqueControl ช่วยให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตอบสนองต่อแรงกระทำและแรงบิดที่ส่งผลกระทบต่อหุ่นยนต์เครื่องมือได้อย่างเที่ยงตรง ตามปกติแล้ว หุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวอยู่บนรางที่มีการตั้งโปรแกรมไว้โดยไม่คำนึงถึงแรงกระทำหรือแรงบิดที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องมือหรือชิ้นงาน ทว่า ในหลายกรณี แรงกระทำที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งผลสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการการประยุกต์ใช้งาน (เช่น ในการประกอบติดตั้ง การขัดขึ้นเงา การเจียระไน การโค้งงอ) KUKA.ForceTorqueControl สามารถทำการตั้งโปรแกรมแรงกระทำและแรงบิดในกระบวนการของการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์และยึดตามได้


ข้อดีที่สำคัญของ KUKA.ForceTorqueControl:

ความเที่ยงตรงช่วยให้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการ โดยที่มีการเฝ้าสังเกตแรงกระทำในกระบวนการและยึดตามเป้าหมายได้

การประกอบติดตั้งตัวตัวประมวลผลและโมดูลหน่วยความจำบนแผ่นวงจรพิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานหุ่นยนต์

ขอบเขตการใช้งานของซอฟต์แวร์

 • การประกอบชิ้นส่วน เช่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • การปรับตั้งชิ้นส่วนด้วยความทนทานสูง (เช่น ชิ้นส่วนจากการหล่อ)

 • การโหลดเครื่องจักรกลโดยไม่มีการรัดรอบ

 • การยึดตามแรงกระทำในกระบวนการที่กำหนดสำหรับการการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 • การลับคมชิ้นส่วน

 • การขัดขึ้นเงาพื้นผิว

 • การเฝ้าสังเกตแรงกระทำในกระบวนการ เช่น ในการกัดขึ้นรูป

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.ForceTorqueControl

ฮาร์ดแวร์:

 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ KUKA (เช่น KR AGILUS, KR QUANTEC, KR titan)
 • KR C4, KR C4 compact, KR C4 Ext., KR C4 smallsize

 • เซ็นเซอร์วัดแรงบิดเป็นอุปกรณ์ระบบฟิลด์บัส (เช่น ProfiNET, EtherCAT, EthernetIP) หรือเซ็นเซอร์ประเภทอื่นที่รองรับ

 

ซอฟต์แวร์

 • KUKA System Software (KSS) 8.2, 8.2sr, 8.3

 • KUKA WorkVisual 4.0, 5.0