เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense คือ แอปพลิเคชั่นการค้นหารอยต่อของเรา โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในการเชื่อมอาร์ค แอปพลิเคชั่นนี้ทำให้สามารถชดเชยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในส่วนของรูปทรงหรือตำแหน่งของชิ้นงานได้ เพื่อให้เส้นทางการเคลื่อนที่บนชิ้นส่วนสอดคล้องกับเส้นโครงร่างหลักพอดี


ฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์ KUKA.TouchSense

KUKA_TouchSense เป็นชุดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกให้ใส่เพิ่มเข้าในชุดควบคุม KR C5ได้ ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ของ KUKA สามารถดำเนินการค้นหาชิ้นส่วนและรอยต่อด้วยปืนเชื่อมหรือเซ็นเซอร์ภายนอกได้ โดยจะมีการเตรียมฟังก์ชั่น ปุ่มสถานะและแบบฟอร์มอินไลน์สำหรับการตั้งโปรแกรมที่จำเป็นไว้ให้ผู้ใช้งาน นอกจากการเชื่อมแบบมีก๊าซปกคลุมแล้ว การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถใช้งาน KUKA.TouchSense กับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น การจัดวางสินค้าบนพาเลท ได้ด้วย

การตั้งโปรแกรมในการค้นหาและการแก้ไขได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย จะมีการคำนวณการแก้ไขโดยอาศัยการวัดปรับเทียบชิ้นส่วนหลักที่มีการตั้งโปรแกรม และยังสามารถทำการยืดออกไปและหมุนบิดได้ด้วย การใช้งานอินพุตการวัดแบบเร็วของชุดควบคุม KR C5 ทำให้สามารถดำเนินการค้นหาด้วยความเร็วสูงโดยให้ผลลัพธ์ในการวัดที่แม่นยำสูงสุดได้เช่นกัน โดยที่จะลดช่วงเวลาที่เสียไปโดยไม่เกิดงานในการค้นหาลงให้น้อยที่สุดเพื่อจะรับประกันขีดจำกัดสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตของระบบที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์

การรองรับเซ็นเซอร์หลากหลายประเภท

โดยจะรองรับการทำงานเซ็นเซอร์ประเภทต่อไปนี้ได้ถึงสี่ตัวพร้อมกัน:

  • เซ็นเซอร์ปลายเส้นลวด
  • เซ็นเซอร์หัวฉีดก๊าซ
  • เซ็นเซอร์จุดเลเซอร์
  • เซ็นเซอร์ปุ่มกด
  • เซ็นเซอร์แถบกั้นด้วยแสง
Sensoren bei KUKA.TouchSense
KUKA.TouchSense ใช้งานได้ักับเซ็นเซอร์ที่ต่างกันได้