เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA

สามารถเพิ่มแกนอีกหนึ่งแกนให้หุ่นยนต์ด้วยชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA ได้และทำการขยายพื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์ให้กว้างขึ้นได้ ทำการควบคุมชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีชุดควบคุม เดียวกันกับหุ่นยนต์ได้ โดยที่สามารถผนวกรวมเข้ากับลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

สามารถนำเอา หุ่นยนต์สี่ตัว มาใช้งานบนชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นได้ ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA มีหลายขนาดและประเภทน้ำหนักบรรทุกต่างกัน ซึ่งเป็นจะเข้ากันได้กับซีรี่ย์หุ่นยนต์ที่นำมาใช้งานบนชุดราง


เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้