เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA

สามารถเพิ่มแกนอีกหนึ่งแกนให้หุ่นยนต์ด้วยชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA ได้และทำการขยายพื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์ให้กว้างขึ้นได้ ทำการควบคุมชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีชุดควบคุม เดียวกันกับหุ่นยนต์ได้ โดยที่สามารถผนวกรวมเข้ากับลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

สามารถนำเอา หุ่นยนต์สี่ตัว มาใช้งานบนชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นได้ ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA มีหลายขนาดและประเภทน้ำหนักบรรทุกต่างกัน ซึ่งเป็นจะเข้ากันได้กับซีรี่ย์หุ่นยนต์ที่นำมาใช้งานบนชุดราง