เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ตัวจัดวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าสำหรับความสามารถรอบตัวที่เพิ่มมากขึ้น

คุณมีความต้องการพิเศษสำหรับการบรรทุกน้ำหนักหรือมีความต้องการสำหรับรูปทรงแบบพิเศษหรือไม่ นอกจากระบบการจัดวางตำแหน่งที่ได้มาตรฐานแล้ว KUKA จะมีการนำเสนอช่วงที่กว้างของของระบบการจัดวางตำแหน่งชิ้นงานและระบบหุ่นยนต์ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า จากแหล่งเดียว


ตัวจัดวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าสำหรับการบรรทุกน้ำหนักที่สูง

ด้วยโซลูชั่นของ KUKA สำหรับการบรรทุกน้ำหนักไปจนถึงห้าตัน ตัวจัดวางตำแหน่งจะสามารถทำการเคลื่อนย้ายอีกทั้งชิ้นส่วนที่ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและแม่นยำ ระบบการจัดวางตำแหน่งที่ได้มาตรฐานของ KUKA จะเป็นอีกทั้งตัวจัดวางตำแหน่งที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงานและอุปกรณ์สำหรับของหนักโดยเป็นแกนหุ่นยนต์ภายนอกที่รวมเข้าไว้ในการควบคุมหุ่นยนต์ไว้อย่างสมบูรณ์ เครื่องมือที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์จะช่วยให้ตัวจัดวางตำแหน่งของ KUKA มีการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ
ตัวจัดวางตำแหน่งสำหรับการบรรทุกน้ำหนักที่สูง

ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหลาย ๆ สถานีที่มีความยืดหยุ่น

โครงสร้างในแบบโมดูลาร์ของระบบการจัดวางตำแหน่งของ KUKA จะช่วยให้สามารถดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับในแต่ละความต้องการของภารกิจในการผลิตให้มีความยืดหยุ่น ในการติดตั้งตัวจัดวางตำแหน่งไว้ในหลาย ๆ สถานี จากมาตรฐานของ KUKA ให้เป็นจริงขึ่นมาได้ เกียร์เพลากลวงที่รวมอยู่และการป้อนเข้าพลังงานต่าง ๆ ที่มีการป้องกันและการเชื่อมต่อชุดสายไฟของเครื่องยนต์จะทำหน้าที่สำหรับความปลอดภัยในกระบวนการที่จำเป็น แม้กระทั่งในการใช้งานที่มีความต้องการสูงเช่นการเชื่อม ซึ่งจะทำให้รับปะกันได้ถึงความยืดหยุ่นและความพร้อมของโรงงานด้วยตัวจัดวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าของเรา ระบบควบคุมแบบ Plug and Play จะทำให้มั่นใจได้ผ่านการควบคุมหุ่นยนต์ และการกำหนดค่าผ่านแคตตาล็อกที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
Draaitafels
ตัวจัดวางตำแหน่งแบบสี่สถานี

ตัวจัดวางตำแหน่งด้วยหุ่นยนต์: สำหรับการเข้าถึงอย่างเหมาะสมที่สุดโดยไม่มีการหยุดการทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในการผลิตที่มีความสลับซับซ้อนเช่นการเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ บ่อยครั้งที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ นอกจากการจัดวางตำแหน่งของชิ้นส่วนอุปกรณ์ล้วน ๆ แล้ว ยังจะต้องทำการเคลื่อนที่หุ่นยนต์อีกด้วย การเพิ่มขยายที่เป็นไปตามเป้าหมายของรัศมีในการทำงานและรัศมีในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะทำให้การเข้าถึงดียิ่งขึ้นและช่วยให้สามารถทำการเปลี่ยนระหว่างสถานีต่าง ๆ โดยไม่มีการหยุดการทำงานได้ ความต้อการในการใช้พื้นที่ที่ลดน้อยลงและซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกันกับสายการลำเลียงเชิงเส้นสำหรับหุ่นยนต์ จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของตัวจัดวางตำแหน่งด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA

ตัวจัดวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าสำหรับโครงสร้างแบบพิเศษ

นอกจากระบบการจัดวางตำแหน่งในแบบคลาสสิกสำหรับชิ้นงานแล้ว KUKA ยังจะมีประสบการณ์มากมายในการใช้งานของโครงสร้างแบบพิเศษอีกด้วย ในส่วนของสินค้าสีเหลืองและสินค้าสีเขียวหรือการผลิตรถราง บ่อยครั้งที่จะต้องนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มากและเทอะทะไปไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ด้วยโซลูชั่นของ KUKA เราจะมอบการเปิดที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าของเราเสมอ
Draaitafels
ระบบจัดวางตำแหน่งสำหรับการเปิดผนังด้านข้างของขบวนบรรทุกสินค้า