เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KMR QUANTEC

KMR QUANTEC เป็นระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ของ KUKA มันจะนำ KUKA Robotics ของคุณไปยังที่ซึ่งคุณต้องการใช้มันได้แม่นยำ – ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเรือ เครื่องบิน หรือโรงงานกังหันลม แม้ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มากสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย


KMR QUANTEC: มีความเป็นอิสระและแม่นยำ

สำหรับ KMR QUANTEC จะมีการรวมเข้าของ KUKA Robotics แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ และส่วนประกอบที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้ จนกลายเป็นระบบหุ่นยนต์ที่มีความสลับซับซ้อน

ด้วยส่วนประกอบที่แตกต่างกัน เราจะสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง – ที่ถูกปรับให้พอดีกับในแต่ละความต้องการได้ ทั้งจำนวนและตำแหน่งของหุ่นยนต์ที่ถูกติดตั้งไว้ อีกทั้งขนาดของการบรรทุกน้ำหนักของแพลตฟอร์มและเครื่องมือซึ่งมีความแตกต่างกัน

หน่วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ KMR QUANTEC จะประกอบด้วยแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ KUKA omniMove, หุ่นยนต์ KUKA หนึ่งชุดในรุ่น KR QUANTEC อีกทั้งจาก ซอฟต์แวร์ และ ชุดควบคุม สำหรับการเคลื่อนที่อย่างเป็นอิสระผ่านห้องโดยไม่มีอันตรายจากการชนกันและการทำเครื่องหมายบนพื้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมา จะได้รับความช่วยเหลือจากระบบนำทางที่ชาญฉลาด KUKA.NavigationSolution

ความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยล้อ Mecanum ได้อย่างไม่จำกัด

ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบพิเศษ KUKA omniMove จะทำให้ KMR QUANTEC สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุก ๆ ทิศทาง: ทุก ๆ ล้อจะประกอบด้วยลูกกลิ้งที่มีรูปทรงถังแต่ละชิ้น ซึ่งถูกขนาบไว้ด้วยขอบสองขอบที่ถูกยึดแน่นโดยไม่มีการสัมผัสกับพื้นดิน ทุก ๆ ล้อจะสามารถทำการเคลื่อนที่ได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับล้ออื่น ๆ ซึ่งหมายความว่า: KMR QUANTEC สามารถเคลื่อนไหวทั้งไปในทิศทางด้านข้าง เส้นทแยงมุม และแม้กระทั่งเป็นวงกลมได้ ซึ่งสามารถทำให้ขับเคลื่อนในห้องแคบได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ของ KUKA ในขณะทำงาน

ข้อได้เปรียบของ KMR QUANTEC

ปลอดภัยและมีการควบคุม

ต้องขอขอบคุณซอฟต์แวร์และการควบคุมที่รวมอยู่ทำให้คุณสามารถใช้งาน KMR QUANTEC ในการเคลื่อนที่ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้คุณทำการเคลื่อนที่ KMR QUANTEC ได้อย่างแม่นยำเป็นมิลลิเมตรในตำแหน่งที่ต้องการ. ด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์ที่รวมอยู่ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ของ KUKA จะตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโดยอัตโนมัติ และจะนำทางให้ผ่านมนุษย์หรือสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย

คล่องตัวและเป็นอิสระ

แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงจะรับประกันการจ่ายพลังงานอย่างพอเพียงบนแพลตฟอร์ม ด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่มีความสามารถในการใช้งานได้ในอุตสาหกรรม KMR QUANTEC จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ทำงานได้โดยปราศจากการจำกัดขอบเขตโดยการเชื่อมต่อ

การทำงานที่หลากหลายและดีเยี่ยม

แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ KUKA omniMove จะมีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้ 7,000 กิโลกรัม โดยเป็นมาตรฐาน หุ่นยนต์ที่รวมอยู่จะเป็น KR QUANTEC 150 R3300 prime ด้วยความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้ที่ 150 กิโลกรัม และมีระยะช่วงอยู่ที่ 3,300 มิลลิเมตร ซึ่งจะทำให้ KMR QUANTEC มีความสามารถสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และหนักเป็นพิเศษ แม้จะมีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่สูงมันจะสามารถไปถึงตำแหน่งได้อย่างแม่นยำที่ +/- 5 มิลลิเมตร – โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ผ่านมาแล้ว ต้องขอขอบคุณ เทคโนโลยีล้อที่สามารถไปได้ในทุก ๆ ทิศทางของ KUKA มันจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองในห้องที่แคบอย่างปลอดภัยไปในตำแหน่งที่ต้องการ ขนาดและความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักของแพลตฟอร์มจะสามารถทำการเปลี่ยนแทนที่ได้ตามความต้องการ

สามารถปรับตัวได้และมีตัวแปร

โดยขึ้นอยู่กับในแต่ละความต้องการที่เฉพาะเจาะจงจะสามารถทำการปรับแพลตฟอร์มเคลื่อนที่และหุ่นยนต์ของรุ่น KR QUANTEC ได้ อีกทั้งยังสามารถทำการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเครื่องมือ ระบบ หรือก้ามปูต่าง ๆ ได้งแพลตฟอร์ม

ส่วนประกอบ: โมดูลของ KMR QUANTEC

KMR QUANTEC เป็นหนึ่งในรูปแบบต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับจาก KUKA มันจะประกอบด้วยส่วนประกอบสามอย่าง: