เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Ontbramen

การลบเสี้ยน

เพื่อให้ชิ้นส่วนปราศจากรูเท ตัวเท และส่วนที่ยื่นออกมาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพหลังจากกระบวนการหล่อ จะมีการใช้เทโนโลยีการลบเสี้ยนในตลาดการหล่อ


การลบเสี้ยน: เทคโนโลยี

ในกระบวนการหล่อต่าง ๆ อาจมีการสร้าง สะเก็ดหรือส่วนที่ยื่นออกมาขึ้นที่ขอบ ขอบที่คมบางส่วนนี้อาจทำให้การทำงานของผลิตภัณฑ์สุดท้ายเสียหาย และในบางครั้งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บได้

ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ จะต้องขจัดส่วนที่ยื่นออกมาเหล่านี้ภายหลังการแปรสภาพ ในที่นี้จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการแปรสภาพหรือการลบเสี้ยน

การลบเสี้ยน: ข้อได้เปรียบ

ด้วยกลุ่ผลิตภัณฑ์แรงดันลบเสี้ยน SEP 08 ถึง SEP 22 KUKA ครอบคลุมน้ำหนักตั้งแต่ 30 ตันจนถึง 300 ตัน พอร์ตฟอริโอผลิตภัณฑ์นี้จะเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการผลิตของคุณและให้ข้อได้เปรียบมากมาย:
  • ตัวนำคอลัมน์ที่มีช่องว่างน้อยและกรอบการกดโค้งสำหรับหน้าตัดที่แม่นยำ
  • ความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความทนทานที่ดีเยี่ยม
  • การประหยัดที่สูงโดยการลบเสี้ยนและการแปรสภาพในระดับต่าง ๆ ในการขึงครั้งเดียว

ตรรกะการเขียนโปรแกรมและการควบคุมของ reisPAD ที่ประสบความสำเร็จจะส่งผ่านการสร้างการควบคุมใหม่ในบริเวณที่กด ซึ่งผู้ควบคุมจะได้รับอินเทอร์เฟสผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายที่มีการนำเสนอกระบวนการด้วยภาพ ซึ่งเหมือนกับหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ “ใกล้ ๆ โดยตรง”

คุณอาจสนใจ