เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

อุตสาหกรรม

ย่อมมีเหตุผลที่ดีที่คุณสามารถพบผลิตภัณฑ์จาก KUKA ได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม นั่นคือโซลูชั่นออโตเมชั่น อัจฉริยะของเราที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ตัวหุ่นยนต์ไปจนถึงเซลล์การผลิตและตัวระบบแบบสมบูรณ์     

ในหน้านี้คุณจะได้ศึกษาภาพรวมของผลิตภัณฑ์และบริการจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงความร่วมมือด้านระบบของเรากับพาร์ทเนอร์ นอกจากนี้ฐานข้อมูล solution database ยังมีรายงานความร่วมมือกับลูกค้าและโครงการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก KUKA