เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Industrie 4.0 Flexibele productie automatisering

การผลิตแบบแมทริกซ์: หนึ่งตัวอย่างสำหรับ Industrie 4.0

ในยุคของ Industrie 4.0 มีความต้องการโซลูชั่นอเนกประสงค์เพื่อที่จะลดภาระงานสูงสุดหรือการขาดแคลนทรัพยากร การผลิตแบบแมทริกซ์อาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันผ่านทางเซลล์การผลิตที่กำหนดตั้งค่าได้ การขนส่งชิ้นส่วนและเครื่องมือโดยอาศัยหุ่นยนต์ Automated Guided Vehicles (AGVs) และการแยกระหว่างโลจิสติกส์กับการผลิต


Industrie 4.0: ความยืดหยุ่นเนื่องจากการผลิตแบบแมทริกซ์

การออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาของ Industrie 4.0 จะเปลี่ยนแปลงการผลิต ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้การผลิตแบบกลุ่มย่อยที่สร้างผลกำไรมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ความท้าทายอยู่ตรงที่การผลิตจำนวนชิ้นสินค้าหลายประเภทและหลายรุ่นในจำนวนเพิ่มขึ้น สาเหตุอย่างหนึ่ง คือ ระดับการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายในสาขายานยนต์เพิ่มสูงขึ้น

แนวคิดของการผลิตแบบแมทริกซ์จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เชื่อมโยงผ่านทางห่วงโซ่กระบวนการตลอดเวลาในเกณฑ์มาตรฐานเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตได้ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน "ในขณะปฏิบัติงาน" ตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้โดยอัตโนมัติ ไม่หยุดทำงานและไม่ต้องหยุดการผลิต การผลิตเป็นรุ่นชุดตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Industrie 4.0 จะกลายเป็นจริงได้ในกรอบของการผลิตจำนวนมากเชิงอุตสาหกรรมโดยไม่มีข้อจำกัด

หลักเกณฑ์ของการผลิตแบบแมทริกซ์

การผลิตแบบแมทริกซ์ขึ้นอยู่กับเซลล์การผลิตมาตรฐานที่มีการแยกประเภท ซึ่งจะได้รับการจัดวางเรียงเป็นจำนวนที่พึ่งพอใจไว้บนกริด ทุกเซลล์ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นกลางสำหรับผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์

ภายในเซลล์การทำงานประกอบไปด้วยโต๊ะหมุนสำหรับวางชิ้นส่วนประกอบ, หัวจับเครื่องมือและหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการขยายเซลล์การผลิตเฉพาะรายได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะกระบวนการ การเชื่อมโลหะ, การยึดติด, การสลัก, การเชื่อมบัดกรี และการหนีบ: สามารถผสานรวมแทบทุกกระบวนการได้

Flexibele productie automatisering: voorbeeld van een standaardcel in de matrixproductie.
การประยุกต์ใช้งาน Industrie 4.0: ตัวอย่างเซลล์การผลิตมาตรฐานในการผลิตแบบแมทริกซ์

หุ่นยนต์ Automated Guided Vehicles (AGVs) จะทำการขนส่งชิ้นส่วนประกอบและเครื่องมือให้ ซึ่งจะนำทางโดยอาศัยอัลกอริทึมของระบบน้ำทาง SLAM ไปยังแต่ละเซลล์ หุ่ยยนต์จะหยิบจับชิ้นส่วนประกอบเมื่อเข้ามาถึงเซลล์

 แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ เช่น เทคโนโลยี Jigless Bodyshop จะทำการประมวลผลชิ้นส่วนประกอบเหล่านี้ ซึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจะถือชิ้นส่วนหนึ่ง หุ่นยนต์ตัวที่สองจะถืออีกชิ้นส่วนหนึ่ง ชิ้นส่วนทั้งสองจะถูกล็อกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวจนหุ่นยนต์ตัวที่สาม ซึ่งเรียกว่าหุ่นยนต์กระบวนการ สามารถทำการเชื่อมทั้งสองชิ้นได้ในท้ายที่สุด

การเก็บรักษาชิ้นส่วนประกอบไว้ในคลังสินค้า ในขณะที่ มีเครื่องมือเฉพาะรุ่นอยู่ในห้องเก็บเครื่องมือ

Industrie 4.0 กลายเป็นจริงได้ด้วยห่วงโซ่การสร้างมูลค่าที่เชื่อมโยงกันแบบดิจิตอล

การแยกโลจิสติกส์กับการผลิต

หุ่นยนต์ AGVs เคลื่อนที่อัตโนมัติ สามารถรองรับและขนส่งชิ้นส่วนประกอบที่ต่างกันหรือเครื่องมือผ่านอุปกรณ์รองรับน้ำหนัก (LAM) ที่กำหนดตั้งค่าเฉพาะลูกค้าได้ กระบวนการโลจิสติกส์และการผลิตถูกแยกออกจากกันในการผลิตแบบแมทริกซ์ - ความต้องการ Industrie 4.0. จากส่วนกลาง ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้ ระบบที่มีโลจิสติกส์อะไหล่และชิ้นส่วนที่หลากหลายสามารถบ่ายเบี่ยงไปยังเซลล์การผลิตอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นในกรณีที่ถึงขีดสุด

นอกจากนั้น ยังรวมเอาเซลล์เพิ่มเติมเข้าไว้หรือแยกประเภทออกจากกระบวนการ ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าจึงไม่ถูกขัดจังหวะ มีซอฟต์แวร์ทำการเชื่อมต่อโลจิสติกส์เข้ากับการผลิต

KUKA เปลี่ยนความต้องการของ Industrie 4.0 ในกรอบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการผลิตแบบแมทริกซ์ที่ยืดหยุ่นสูง


ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่