เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับการบรรทุกน้ำหนักสูง

การจัดตำแหน่งผู้ป่วย, การฉายรังสีรักษาเนื้องอกเฉพาะจุด หรือทำการเอ็กซ์เรย์: หุ่นยนต์ที่สามารถบรรทุกน้ำหนักสูงตั้งแต่ 50 ถึง 300 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ที่หนัก


เสาประคองของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ - เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยหุ่นยนต์ KUKA

การใช้หุ่นยนต์ KUKA ที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงเริ่มขึ้นในเทคโนโลยีทางการแพทย์ในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักบรรทุกถึง 300 กิโลกรัมบนคอลัมน์น้ำหนักเดี่ยว ไปใช้งานกับสาขาหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้ว โดยสามารถแยกคุณสมบัติออกเป็นสองระบบที่แตกต่างกัน

  • ระบบที่มนุษย์สวมใส่ ใช้ในการเรียกหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ที่ผู้ป่วยจะต้องทำการสวมใส่ หุ่นยนต์เหล่านี้ถูกใช้งานเช่นเป็นตัวจัดตำแหน่งผู้ป่วยสำหรับการรักษาด้วยอนุภาคหรือเป็นหุ่นยนต์บำบัดสำหรับการรักษาด้วยหุ่นยนต์นำการเคลื่อนไหว

  • ระบบเพื่อการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีน้ำหนักมาก เป็นของ Siemens ARTIS pheno: โดยจะทำการเคลื่อนไหวแขนเอ็กซ์เรย์ชนิด C-arm รอบตัวผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ ทำให้จำลองภาพสามมิติแบบซีที ขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการได้โดยตรง นอกจากนี้ระบบ CyberKnife-System จะคอยควบคุมการยิงปืนรังสีเอ็กซ์เรย์ไปยังตำแหน่งของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบรองรับน้ำหนักในกรณีที่ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงผ่าตัด ระบบต่อไปคือตัวจัดตำแหน่งของผู้ป่วยสำหรับการฉายอนุภาครังสีของ BEC

หุ่นยนต์ KUKA ในการบำบัดฉายแสง

ระบบ Exacure-System ของ BEC ใช้เทคโนโลยีของ KR QUANTEC สำหรับการจัดท่าคนไข้ที่แม่นยำและยืดหยุ่นที่ศูนย์กลางเพื่อการรักษาด้วยไอออน MedAustron

พื้นฐานของการใช้งานต่าง ๆ เหล่านี้คือ หุ่นยนต์รุ่น KR QUANTEC ที่มีลักษณะของแขนที่มีความแข็งแรงและได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกมหาศาลที่มาพร้อมกับความแม่นยำ ความทนทานของหุ่นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษา ตำแหน่งการติดตั้งที่หลากหลายและคุณสมบัติที่ครอบคลุมช่วยให้มีความยืดหยุ่นในระดับสูงโดยคำนึงถึงการผนวกรวมในการใช้งานทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ