Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA AG completes Squeeze-out

08 Tháng Mười Một 2022


The squeeze-out of minority shareholders resolved by the Annual General Meeting on May 17, 2022 has become effective with today's entry in the commercial register. All shares of the minority shareholders have been transferred to the majority shareholder Guangdong Midea Electric Co, Ltd, a holding company owned by the Chinese parent company Midea. The minority shareholders will receive a cash compensation of EUR 80.77 per share from Guangdong Midea Electric Co., Ltd. The details will be announced by Guangdong Midea Electric Co., Ltd. over the next days.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie