Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các hội chợ, Sự kiện và Hội thảo trực tuyến

Gặp gỡ KUKA tại một trong hơn 100 hội chợ thương mại hàng năm hoặc ghé thăm một trong những hội thảo trực tuyến thú vị của chúng tôi. Cho dù về mặt vật lý hay kỹ thuật số, chúng tôi luôn cung cấp cho bạn giải pháp phù hợp cho vấn đề của bạn, phù hợp với ngành hoặc ứng dụng của bạn. Chỉ cần xem Lịch sự kiện hoặc tìm kiếm các hội thảo trực tuyến của chúng tôi.