Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA event - exhibition booth

Các hội chợ, Sự kiện và Hội thảo trực tuyến

Gặp gỡ KUKA tại một trong hơn 100 hội chợ thương mại hàng năm hoặc ghé thăm một trong những hội thảo trực tuyến thú vị của chúng tôi. Cho dù về mặt vật lý hay kỹ thuật số, chúng tôi luôn cung cấp cho bạn giải pháp phù hợp cho vấn đề của bạn, phù hợp với ngành hoặc ứng dụng của bạn. Chỉ cần xem Lịch sự kiện hoặc tìm kiếm các hội thảo trực tuyến của chúng tôi.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie