Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Industriële automatisering

Ngành công nghiệp

Các sản phẩm KUKA về cơ bản có thể được tìm thấy trong hầu hết các ngành nghề: Danh mục của chúng tôi cung cấp các giải pháp tự động hóa phối hợp hoàn hảo cho các quy trình sản xuất hiệu quả hơn - từ rô-bốt riêng lẻ thông qua mô hình tế bào chuyên dụng đến khái niệm hệ thống hoàn chỉnh. Dưới đây là tổng quan về tất cả các ngành nghề được hưởng lợi từ các danh mục sản phẩm của chúng tôi và quan hệ đối tác hệ thống của chúng tôi. Trong cơ sở dữ liệu giải pháp của chúng tôi, bạn cũng sẽ tìm thấy các báo cáo về nhiều quan hệ hợp tác khách hàng và các dự án đã được triển khai thành công thông qua việc sử dụng các sản phẩm KUKA.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie