Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các ngành nghề khác

Cho dù là các thiết bị trong trò chơi cảm giác mạnh, công việc đòi hỏi độ chính xác cao với vật liệu nhựa - hay những vấn đề nhạy cảm với phóng xạ: Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp hầu như cho mọi ngành nghề với các giải pháp dựa trên nền tảng rô-bốt sáng tạo. Do đó, mỗi ngành công nghiệp sẽ sớm được gọi là ngành công nghiệp 4.0