Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các ngành nghề khác

Cho dù là các thiết bị trong trò chơi cảm giác mạnh, công việc đòi hỏi độ chính xác cao với vật liệu nhựa - hay những vấn đề nhạy cảm với phóng xạ: Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp hầu như cho mọi ngành nghề với các giải pháp dựa trên nền tảng rô-bốt sáng tạo. Do đó, mỗi ngành công nghiệp sẽ sớm được gọi là ngành công nghiệp 4.0


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie